Använd en ejektorflaska för att snabbare bli av med mossan

Det är enbart i sagoböcker som mossan är bedårande att se på, ja och så kanhända djupt inne i skogen där den breder ut sig som ett mjukt täcke över sten samt häll. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett gott medel mot mossa och en ejektorflaska därför att bli av med den.

gräsmatta

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut ovanför gräs och gångar i trädgården. Medlet kommer att eliminera mossan och ge gräset en chans till att få överhanden. Har man blott en vanlig trädgårdsslang, bra skor och en aning tålamod så är detta ett riktigt bra sätt att får dän mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk funkar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Det här är effektivare än en spridarramp eftersom man med ejektorflaskan oavbrutet får nytt vatten från slangen. Klicka På denna länk för mer information.

Dunken har en roll som gör att blandningen händer automatiskt och det är väldigt praktiskt. Det är enbart att koppla till slangen och sedan ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns även tak GTI som är till för taket. Här får man samma sort av ejektordunk och en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är särskilt till för det som växer däruppe. Men då man ska behandla taket så jobbar man en aning annorlunda.

För det första så bör man raspa bort den mossa som man ser på taket med en skrapa. Därpå kan man spola med vatten för att få bort lösa bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får tvätta före man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats rent med skrapa så kan man behandla med Tak GTI som kommer att tillintetgöra den mossa som ännu finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan sedan se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara ständigt den tomma ejektorflaskan alternativt ejektordunken. Den är kostsam och kan återanvändas. Blanda själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man fylla på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) alternativt Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att handla, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på nätet.

allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med åtskilliga under egna namn.

Då är billigare för man beställer omedelbart från tillverkaren. Vanligtvis är det därutöver bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer omedelbart till konsument utan mellanhänder. Därutöver är det så att ifall en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt stark. Har man då en aning starkare blandning så funkar det likväl = ytterligare nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv alternativt få yrkesutövande hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska kunna uträtta arbetet själv. Att hantera ett tak kan ta några timmar och det är klart att man måste se till att innehava nödvändig skyddsutrustning som skyddsglasögon, handskar samt bra skor. För Takbehandling ständigt ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som aktiv ingrediens och den är kraftfull retsam i halsen samt gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju dessutom få hjälp av familj och vänner men emellanåt kan det vara enklare att göra allting själv. Det går ju också att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv köper mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt avgöra hur mycket tid samt pengar man vill lägga på projektet. Detta är en behändig åtgärd för att bli fri mossa I trädgård samt på tak.