Så blir du av med sniglar och mossa I trädgården på ett effektivt sätt

Vem vill ha sniglar och mossa I trädgåden? Ifall du hade kunnat prata snigelspråket så hade du bett de små liven om att snigla sig bort till skogen och ta mossan med sig. Men nu får du nöja dig med en ejektorflaska samt mossa gti alternativt Järnsulfat Turbo för att skrämma iväg både sniglarna och mossan.

Järnsulfat skys av mossa likväl som av sniglar

Om du har insett att din trädgård håller på att förvandlas till ett stycke vildmark där mossan har tagit över och sniglarna äter upp det lilla som finns i ditt trädgårdsland så ska du ej förtvivla. Skaffa en ejektorflaska samt mossa gti (eller blanda 200-250 g järnsulfat och resten vatten upp till 1 liter) och börja spraya loss.

bred

När man sprayar en blandning av järnsulfat och vatten ovanför mossan så kommer den att svartna samt förgås. Samtidigt så får man sniglar att lämna området för en trevligare plats.

Det finns dessutom de som hävdar att gräset blir grönare av svavel- och järnnäringen i den här behandlingen vilket kan bero på att det kan gro sig starkare då man ändrar marken som det växer i.

Det blir underhållande att undanskaffa mossa med en behändig spridningsdunk

Det blir rentav skojigt att avverka mossa då man kan kliva runt med en dunk gti som man kopplar trädgårdsslangen till. Man behöver inte själv blanda vatten och medel i en kanna och man kan bli färdig med effektiv mossbekämpning på mycket kort tid.

OBS: järnsulfat löser sig inte i vatten (som säljarna ideligen påstår), det slammas i vatten. Därför skakar man ejektordunken före användning och då och då under användningen. Även med färdigköpta produkter såsom Mossa GTI samt Järnsulfat Turbo.

Rent praktiskt så behöver man ju endast hälla på det medel som man vill använda i ejektorflaskan och därefter spruta på. Blandningen av vatten och det koncentrat som man har i ejektordunken sker fullständigt automatiskt.

Ska man behandla ett stort område så är det verkligen att förorda att man gör det här med en smart dunk.

Taket har fått en ny färg då mossan breder ut sig som ett täcke på det

Det är klart att du tvingas ta bort mossan på taket! Det finns dessutom tak gti, Fulstopp Turbo och Takrent Turbo, som har samma fina verkan (utan att färga taket som järnsulfat gör) som den gti man kan använda på gräset. Ifall man låter mossan bli kvar på taket så finns det risk för sprickskador som kan leda till fara för de som rör sig under taket såväl som skador på innertaket.

Med en god ejektorflaska så blir jobbet så väldigt enklare. Det här är även ekonomiskt då du slipper investera i dyra produkter eller betala ett proffs för att komma och verkställa mossbekämpningen. Man kan handla en tom ejektorflaska billigt på allt-fraktfritt.se och efteråt ejakulera vilket medel man vill. Bensaltensid tex. rengör taket och dödar all påväxt, dessutom osynliga, djupt rotade lavar samt claudiosporum.

Det kan ta några timmar att processa ett tak så det är inte ständigt att förespråka att ta mossbehandlingen på gräset samma dag som då man tar dän mossan på taket. Om man jobbar ihop med någon annan så kan det möjligtvis funka men själv blir det väl mycket göromål på en dag. järnvitriol mot mossa.

Tänk på att utföra mossbekämpningen i din trädgård och på ditt tak en dag då det icke för mycket och det är skönt att vistas utomhus. Om det blåser på för hårt så riskerar du att få blandningen i ansiktet då du sprayar upp mot taknocken och det är inte kul att gå omkring på gräset och spraya då det är så kallt att man knappt kan andas.