Vad för sorts vovve är en vakthund och hur tränar man och sköter man en vakthund?

En vakthund är en dresserad, skarpgjord hund med uppdrag att skydda. Vakthunden arbetar ensam under dygnets arbetsfria timmar. Under den tidrymd hunden ej är i tjänst hålls den avskiljd från andra folk i sin hundgård. Var hund skall ha 4-6 olika hundförare och endast hundförare har kontakt med hunden.

utbildad vakthund som vaktar

Många privata människor använder hundar för att skydda bostaden eller annan personlig tillhörighet. Många kallar dessa för “vakthundar”. Dessa hundars arbetssätt och egenskaper avviker dock kraftigt från den riktiga vakthundens. Till skiljaktighet från den yrkesarbetande vakthunden lever hunden ihop med hundägaren och dennes familj på dagarna och placeras nattetid in på det ställe hunden skall vakta.

Den utbildade vakthundens dressyr samt utbildning

Vakthunden är våldsam och uppträder mycket misstänksamt mot obekanta personer. Många antar således felaktigt att man under vakthundsdressyren misshandlar vakthundarna för att erhålla fram denna misstänksamhet. Inget är mer inkorrekt. Vakthundsämnen är utvalda hundar som har en viss misstänksamhet mot okända utan att för den skull vara ilskna. Hundens psyke måste vara oklanderligt och under urbildningen byggs vakthundens självtillit successivt opp. Detta händer genom att hunden belönas alternativt uppmuntras så snart den visar aggressivitet mot utsocknes människor. För att denna misstro ej skall urholkas låter man aldrig vakthundar under utbildningen eller när de är färdigdresserade, träffa andra folk än hundförarna. vakthund rysk Vakthunden ges ingen lydnadsdressyr.

Vilka anlitar utbildade vakthundar?

Vakthundar används av näringsverksamhet och myndigheter som vill ha en högre trygghet. Ofta anlitas vakthund när det blir inbrott och skadegörelse trots alarm och anlitat säkerhetsföretag. Vakthundar används likaså inom försvaret och då främst inom flygvapnet. I flygvapnet används vakthundarna framför allt för hangarhund. Inom flygvapnet har man inte haft ett enda inbrott, sabotage eller skadegörelse på vakthundsbevakat territorium. Varken agenter eller plogbillar går frivilligt in till en vakthund. Vakthundar används också till viss del av marinen.

Vad är den utbildade vakthundens allra vanligaste syssla?

Vakthundens främsta uppgift är att skalla om och markera om en obekant människa kommer in på det område som hunden ska bevaka. Vakthunden markerar detta genom att skälla. Skulle någon trots vakthundens varning fortsätta in i hundens territorium brukar vakthunden gå till attack. Under dressyren görs inga försök att styra eller reducera vakthundens våldsamhet vid angrepp. Mer vakthund information finns på www.vakthunden.com

På grund av inga försök görs att kontrollera eller inskränka attackens intensitet kan ett sådant anfall ge mycket allvarliga personskador. Vakthunden kan ha förbindelse med vakten via så kallad skallförstärkare eller skallalarm, kopplat till högtalare, radio eller vanligast, mobiltefon.