Vin gjort hemma

Enligt EU:s definitioner får vin bara kallas vin ifall det framställs på pressade vindruvor. Men det är beteckningar som är gällande inom den etablerade massindustrin av vin. Faktum är att man kan ägna sig åt i grunden samma arbetsgång men använda sig av andra bär som inte är vindruvor, och vi kallar det likväl vin. Utöver vinframställning på diverse bär är det dessutom vanligt förekommande att man brygger vin på varierande frukter alternativt juicekoncentrat av varierande slag. Tips: Liköressenser 50 ml till 2,25 liter

Vinframställning hemma är en spännande arbetsgång att följa. I fall då man inte brygger utifrån en komplett vinsats så har man möjlighet att välja vilka bär alternativt frukter som vinet ska bestå av. Under sommaren och hösten är det helt ypperligt att plocka bär åt en kommande egengjord vinsats. Låt bären förvaras i kyla och mörker till dess det är dags.

Centralt i det initiala skedet av bryggning är att se till att ha ren utrustning och även fräscht vatten. Orenheter, föroreningar eller annat i vattnet medför bismaker och kan i värsta fall förstöra vinet helt å hållet. Det är därför en god idé att tillämpa aktivt kol för att rena vattnet som ska användas till bryggningen.

Aktivt kol förekommer i formerna pulverkol, granulerat kol eller högtryckspressat format kol. Vilken rengöringsförmåga det blir beror helt å hållet på kolets kvalitet, dess yta i kvadratmeter per gram och porstruktur. Effektivt är att sila vattnet genom granulerat aktivt kol eller att tillämpa pulverkol för att slamma upp det. Låt reningen ske i rumsvärme.

För att komma igång med själva bryggningen när planering och rengöring är färdigt, så behövs en brygghink på ca 30 liter. Den måste ha ett vattenlås som ska vara placerat vid gummit på hinklocket. Det brukar blidas skum under jäsningen de första dagarna och är hinken för liten så kommer mäsk pysa genom vattenlåset.

Senare i processen när den så kallade förjäsningen är färdig så måste vinet tappas om. Då krävs en större jäshink. För att tappa över vinet från ena hinken till den andra så är det nödvändigt med en sughävert. En annan oerhört betydande del av utrustningen är en oechslemätare som är till för att mäta upp sockerhalten i musten. Även ett mätglas är nödvändigt som är stort nog att oechslemätaren ryms. En lagom storlek på mätglaset brukar vara 100 ml.

Det är inte alltid enbart sockerhalten som ger utslag på flytvikten. Beroende på vilka bär alternativt frukter som används så påverkar dess varierande mängder extraktämnen utslaget. Det är viktigt att ha det i åtanke under bryggningens gång.

Mellan varven är det nödvändigt att ta prover av vinet. Det bästa är att mäta upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått. Ta mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml och sänk därefter ned oechslemätaren för att därefter läsa av värdet. Glöm inte bort att registrera alla data och gärna föra en noggrann och precis bryggjournal. Det är angeläget att följa utvecklingen av processen för att inte i slutändan bli överraskad. Ta därför självklart även smakprov och låt vinet smakas av länge i munnen.

I slutskedet av processen får vinet stå i jäskärlet i omkring 2-4 veckor, vilket beror på vilken jäst som används, sockerhalt m.m. Tappa om vinet och filtrera på nytt när jäsningen är gjord.