Så slipper du spill med en stor tratt

Det finns otaliga situtioner som kan uppkomma då en tratt kan underlätta. Den är till för att hälla över vätska från en behållare av något slag till en annan. Uppgiften kan begära att tratten stundtals är liten men vanligtvis så brukar en stor tratt förenkla.

Tratten är konformad och den har en öppning på ovansidan där man häller vätskan. Undertill smalnar tratten av och formar sig som ett rör. På så vis blir det lätt att kunna rikta dit man vill att vätskan ska transporteras fortsättningsvis, exempelvis om man ska fylla på en flaska.

Det är viktigt att de är robusta samt hållbara. Vanliga material på trattar är rostfritt stål alternativt plast. Ifall man till exempel hanterar vätskor som är frätande är tratt i stål att föredra.

En stor tratt medför fördelen att det blir mindre risk för slöseri. Är mynningen omfattande från den behållare man häller ifrån och det handlar om en rejäl mängd vätska så kan flödet bli kraftigt. Då är det givetvis lättare att rikta in flödet i en stor tratt snarare än i en liten. Exempelvis kan det handla om att man ska tappa i bensin i en tank, alternativt fylla på olja eller liknande.

I en sådan situation vill man helst undfly spill. Dels för att man för egen del ej vill riskera att få vätska på sig, men också spillda droppar kan bli kostsamma. Ännu ett exempel på när man helst vill ha en stor tratt är när man brygger eget vin hemma. Då måste omtappningar ske smidigt då det hälls fram och tillbaka många gånger, men därutöver kan spill bli förhållandevis kostsamt i längden.

sylttratt

Eftersom det primära syftet med en tratt är att vätska ska överföras till en behållare med liten mynning där trattens avsmalnade rör ska få plats så bör man tänka på att hälla långsamt. Man bör ge vätska tid att strömma ner för att kringgå att trattens gap ska bli överfull och rinna över.

En tratt är ett utmärkt redskap i köket. När man till exempel ska hälla upp saft som man kokat eller några ingredienser av olika slag så är en stor tratt att föredra. Det kan stundtals vara besvärligt att komma åt med tratten och då kan man använda sig av en extradel i form av ett förlängningsrör som går att böja. Underrättelse om tratt.

När man handlar en ny tratt så brukar det ingå ett förlängningsrör. Annars kan man med lite kreativitet konstruera ett eget. Ett förlängningsrör passar bra att nyttja särskilt när man använder en stor tratt eftersom otympliga situationer då och då kan uppstå.