Så förbereder du dig som bäst inför hemmaframställningen av vin

Hemmaframställning av vin är en bok som noggrI boken Hemmaframställning av Vin förklaras oerhört noggrant och omsorgsfullt hur man framställer sitt eget vin på ultimata sätt. förklarar hur vinberedning går till. Författaren till boken, Kjeld Erlandsen betonar bland annat vikten av god planering inför vinbryggningen. Det är angeläget att ta förberedelserna med stort allvar. Det gäller såväl nybörjare som de med längre erfarenhet av vinbryggning. Varje bryggsats är nämligen unik och slarvas det med någonting så kan det ibland influera slutresultatet markant.

Först och främst bör man bringa ordning i processen genom att skriva upp allting som behövs fram till färdig produkt. Gör en förteckning över allt som ska köpas. På så vis får man en tydlig översikt och eliminerar risken att missa något väsentligt. Kontrollera också att den utrustning som ska användas är fräsch och att den självklart fungerar.

Att vara bra förberedd kan bespara dig otaliga felaktigheter under processens gång, och därtill undgår du att möjligen mista humöret på vägen. Läs för den skull noggrant samtliga bruksanvisningar (ifall så finnes) för varje enskilt område. Att läsa bruksanvisningar efter bryggning är ju inte optimalt, om än bättre att inte läsa alls med tanke på att det kan förenkla inför nästa bryggning. Liköressenser 20 ml till 75 cl

Att föra någon form av bryggjournal är att föredra. Allting som tillsätts bör noteras. Tänk om du till exempel förmå brygga drömmarnas vin som du så gärna vill brygga på nytt, men som du inte minns hur du gjorde. Samma sak gäller för odugligt vin. Vad gick snett i processen? Med hjälp av en bryggjournal kan du lätt spåra moment och tänka om inför nästa bryggning.