Hemmabryggning – en gemytlig hobby

I boken Hemmaframställning av fin konstaterar Kjeld Erlandsen hur roligt det minsann är att brygga eget vin. Hans intresse för vin är brett och innanför västen har Kjeld mångårig erfarenhet. I boken betonas framför allt framställandet av fruktiga viner.

Hemmabryggningen har fått stora fördelar pga att utvecklingen vandrat framåt. Utrustningen har blivit bättre och man har bland annat utvecklat skilda tekniker av jäsning. Allt i takt med att den etablerade vinindustrin nått bättre framgångar. Tanken är att hemmabryggningens kvalitet i större utsträckning ska spegla kvaliteten inom den etablerade vinindustrin, om än småskaligt. Det är idag flertal hushåll som brygger vin eller har provat på att brygga.

Naturligtvis är det så att hemmabryggaren kan ta del av de enorma fördelar samt kunskaper som utvecklingen av vinproduktion inom den etablerade vinindustrin lämnat efter sig. Resultatet blir i allt större omfång bättre och allt mindre lämnas till slumpen. Det finns sålunda potential att ge vinet en otvetydig riktning redan från inledningen. Därtill har ingrediensernas kvalitet förbättras, och i synnerhet kvalitén av en del nya vinjäster.

Kjeld Erlandsen anser att hemmabryggning inte enbart är förträffligt för att det är billigt utan därför att det är underhållande att förbättra sin alldeles egna produkt. Det blir absolut ett husets vin i sin rätta bemärkelse. Med sin bok hoppas han kunna hjälpa hemmabryggare men dessutom tjäna som underlag åt mångahanda vinklubbar.

Det finns dock en bra fördel med att hemmaframställning av vin är relativt billigt. Vinet kan användas mer i matlagningen. Det är ett populärt intresse och vin hör ju absolut hemma tillsammans med den gastronomiska glädjen. Med hemmagjort vin öppnas flera möjligheter. Varför exempelvis inte använda några flaskor vitt vin att koka fisken i?

Kjeld tipsar också om att gå samman i mindre bryggarlag. Måhända ett glatt gäng goda vänner som har möjlighet att utväxla kunskap och erfarenheter.

I Hemmaframställning av vin är det inte bara Kjeld Erlandsens goda bryggarvana som vägleder och ger trygghet åt hemmabryggaren. Han tar också upp förslag från andra vinbryggara som han menar vara värda att sprida.

Den här boken är särskilt viktig på så vis att det finns enormt få böcker på marknaden om vinframställning som ger en liknande grundlig och utförlig beskrivning av processen. Hemmaframställning av vin behandlar inte bara hela den praktiska processen utan skänker även tips på andra produkter som bör ingå i vinframställningen. Mer Info HÄR Fulstopp för påläggning med Högtrycksspruta

Kjeld menar att vintypen i allra högsta grad är beroende av frukten som används och en rad andra omständigheter. Vin brukar delas upp i tre huvudsakliga grupper. Det är rödvin, vitt vin och dessert- eller starkvin. Smakerna av dessa viner inom respektive kategori är fullständigt avhängig bryggprocessen. Men en betydande tumregel för allt vin är att bara välja högklassiga råvaror.