Hembryggning av vin

I mer än 30 år har Gert Strand AB ägnat sig åt hembryggning och erbjuder ett brett utbud med produkter som underlättar för alla som brygger eget i hemmet. Företaget har enorma kunskaper om vad som leder till utomordentlig vinbryggning och erbjuder vinsatser som har väldigt hög kvalitet. Kvaliteten är densamma som den etablerade vinindustrin får ta del av då flera av Gert Strand AB:s produkter går dit.

Hur har vinodlingen och vinframställningen sett ut igenom historien då? De äldsta spåren är från ca 5000 fKr och har upptäckts i Persien, eller nuvarande Iran. Vinkonsten spred sig i första hand därpå till de grekiska öarna och därefter vidare till södra Frankrike och Italien. Slutligen förknippades alla områden inom Romariket med vinkonsten och när storhetstiden var över levde kunskaperna om vin vidare fram till nutid och har såklart också spridits till resten av världen.

Hur går den traditionella vinframställningen till? Det är bra att inse den processen med tanke på att hemmabryggningen av vin i stora drag är en motsvarande process men självfallet förenklad och anpassad.

Vin i den traditionella bemärkelsen får bara kallas vin ifall det framställs av vindruvor. Det enligt EU:s definition. Följaktligen framställs alltså vin ur saften från pressade vindruvor. Gröna, gulvita eller blå druvor används till vitt vin och svartblå, blåröda eller blå druvor används till rött vin. Det finns enormt många speciella olika processer av vinframställning, vilket beror på alla olika vindistrikt runt om i världen.

I en krossningsmaskin krossas vindruvorna eller genom den mer klassiska metoden då druvorna trampas av människor. På en del mindre anläggningar är ännu trampning pågående.

Stjälkarna från druvorna ska avlägsnas under pressningen, och när vitt vin framställs är det viktigt att även undanröja skalet på druvorna. För att röda druvor inte ska leda till vitt vin är man tvungen att avlägsna skalen. Svaveloxid tillsätts för att komma åt till exempel vildjäst, bakterier och andra oönskade mikroorganismer. Efter pressningen har man en must som därefter samlas upp i jästankar i rostfritt stål, cement, trätunnor alternativt ekfat. Vidare sker skilda jäsningsprocesser.

Den som aldrig förr bryggt vin i hemmet kan med fördel köpa en vinsats. Resultaten blir oftast goda och instruktionerna som följer med vinsatsen brukar vara enkla att följa. Men den som eventuellt har bryggt några vinsatser kanske vill prova med varierande bär, frukter samt juicer. På så vis lär man sig egna recept. Men se till att planlägga vinsatserna noggrant för att få vinet i rätt smakriktning redan från inledning.

Man vet aldrig riktigt på förhand precis hur ett vin kommer smaka med tanke på att varje vinsats brukar erhålla divergerande prägel, stundtals påtagliga men oftast ytterst marginella. Variationer brukar nästan jämt uppkomma, vilket bland annat beror på varierande temperaturer, mognad av frukter o.s.v. Att plocka bär under sommaren och hösten är en perfekt förberedelse för sina vinsatser. Bären torkas och förvaras svalt och mörkt till dess de ska användas.

Det är mycket viktigt att hålla en hög hygienisk nivå. Det är faktiskt en av de viktigaste faktorerna för att nå målet med vinframställningen. Vinmäsken är nämligen känslig för föroreningar av olika slag. Besök Fulstopp koncentrat spädes 30 ggr

Ifall hygienen är en angelägen faktor så är vattnet minst lika betydelsefullt. Det får inte ha några bismaker och tvingas vara ordentligt rent. För att vara otvetydig på att vattnet är ordentligt rent kan man rena det med aktivt kol. Det är en utomordentlig naturlig produkt som kan användas på nytt. Därjämte fungerar det till att dessutom rena alkohol. Aktivt kol absorberar oönskade ämnen i både vätskor samt gaser. Emellanåt lyckas nämligen inte vanlig filtrering separera vissa ämnen.

Aktivt kol finns i formerna pulverkol, granulerat kol samt högtryckspressat format kol. Reningsförmågan beror på den typ av kol som används, dess porstruktur samt area i kvadratmeter per gram. Vanligast är att nyttja pulverkol för att slamma upp vätskan eller att filtrera vätskan genom granulerat aktivt kol. Reningen ska ske i rumsvärme och man bör undvika rening i kyla eftersom det i värsta fall inte fungerar alls.

Det krävs inte fullt så mycket och avancerad utrustning som det gör inom den traditionella vinindustrin för att brygga sitt eget vin. Det krävs en brygghink på ungefär 30 liter som har ett vattenlås placerat i gummit på hinklocket. Ur vattenlåset släpps den koldioxid som bildas under jäsningen ut. Är hinken för liten kommer det inte existera svängrum för det skum som kan bildas under de första dagarna av jäsningen. Och i en mindre hink kommer mäsken pysa ut via hinkens vattenlås.

I brygghinken sker förjäsningen. När man brygger vin hemma gör man vanligtvis en förjäsning innan en lite längre jäsning. Varför jäsning? Den huvudsakliga anledningen är att få upp alkoholhalten.

Bra jäst påverkar bryggning mer än man kan tro. Gert Strand AB har vinjäst i sortimentetet som jäser oerhört rent. Den bidrar till en högre alkoholhalt än normalt tack vare att den utgörs av näringsämnen och består av mindre socker vilket resulterar i snabbare jäsning.

Att det finns olika sorters jäster beror på att en del är mer lämpade för fruktigare viner medan andra är mer lämpade för att åstadkomma en högre alkoholhalt. För att märka skillnader är ett bra råd att pröva olika jäster till samma vinsats.

Vidare under processen krävs en ytterligare större hink som i detta sammanhang kallas för jäshink. Det ska nämligen ske en omtappning vilket äger rum med hjälp av en sughävert. Vinet tappas från ena hinken till den andra.

Det krävs dessutom en oechslemätare som är till för att mäta upp sockerhalten i musten. Till den behövs ett mätglas så stort att oechslemätare får plats. En lagom storlek brukar vara 100 ml. Emellanåt genererar olika extraktämnen från frukter och bär utslag på flytvikten, vilket man får beakta när man mäter sockerhalten. En provtagning med oechslemätaren förutsätter att man mäter upp drygt tre deciliter vin i ett litermått för att sedan fylla upp mätglaset till 100 ml där oechslemätaren sänks ned för att läsa av värdet. För noga in alla uppgifter i en bryggjournal för att lättare kunna följa processen.

När vinet jäser kan det förekomma besvärande mängder kolsyra som påverkar mätvärdet negativt. Överdriven kolsyra innebär oftast fel densitet på provet. Då kan man vispa lite i litermåttet och på så vis få bort den största mängden av kolsyran.Övriga faktorer som påverkar densiteten är rester av frukter eller bär. Om samtliga förutsättningar är uppfyllda kommer några månaders lagring leda till ett smakligt vin fritt från konstiga bismaker

När man använt hinkar och kärl måste de sköljas ut utförligt, och det ultimata är att nyttja rengöringsmedel som är oparfymerade. På så vis riskerar man inte att dofter sitter kvar till kommande bryggning. Lägg skopor, mätglas, oechslemätaren m.m. på ett fat när vinet ska provsmakas. Placera locket till hinken rättvänd på en skål så att föroreningar inte når den sida som befinner sig inåt i hinken.