Brygg ditt eget vin hemma

Med tiden har förutsättningarna för hemmabryggning av vin blivit bättre tack vare att vinsatser samt utrustning blivit bättre. Den som önskar framställa gott vin utan att behöva tänka på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel köpa färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer olika vinsatser med varierande smakuppsättningar.

Följer man bara noga de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är en aning mer rutinerad och har bryggt vin själv förut kan experimentera lite mer. Att tillverka vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som flera föredrar även om riktigt vin faktiskt ska innehålla vindruvor enligt EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att lagra de dunkelt och kyligt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är extremt angeläget att vattnet är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer aktivt kol som är briljant för att förädla vatten. Det är effektivt att filtrera vattnet via granulerat aktivt kol eller att nyttja pulverkol för att slamma upp det. Reningen ska ske i rumsvärme. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur samt dess yta i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den ska ha ett vattenlås med placering vid gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och ifall hinken inte är nog omfattande så kommer mäsk pysa ut via vattenlåset.

Efter förjäsningen måste vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att förenkla tappningen från en hink till en annan så är det en bra idé att använda en så kallad sughävert. En annan betydelsefull utrustning är en oechslemätare som används för att dosera sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett enastående instrument som underlättar bryggningen.

När man mäter med hjälp av oechslemätaren ska man ha i åtanke att det inte endast är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Det beror på att varierande bär och frukter innehåller annorlunda mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att styra bryggningen åt rätt håll. Mät upp ungefär tre deciliter vin i ett litermått och ta sedan mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att sedan sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet. Läs mer här Bitter

Det är värt för ordningens samt processens skull att noga importera mätuppgifter i en ingående bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken markant att i slutändan bli häpen över vinets smak. Var ingående med att även smaka av vinet och låt det skänka smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i ca 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ännu en gång när jäsningen är färdig.