Använd en stor tratt

Det är stundtals bra att använda tratt. Den är menad för att tappa över vätska från en behållare till en annan. För somliga överföringar duger det med en liten tratt men vanligtvis sett så brukar en stor tratt vara att föredra.

Hur ser en tratt ut? Den är formad som en kon och på ovansidan där man häller vätskan är öppningen stor. Öppningen smalnar dock av och formar sig nertill av tratten som ett rör. Tack vare avsmalningen blir det enklare att placera och rikta vätskan dit man vill att den ska transporteras vidare. Till exempel passar trattens avsmalnade del i mynningen på en flaska.

stor

En tratt bör vara slittålig och hållbar. De typiska materialen som trattar brukar vara utformade i är rostfritt stål samt plast. Man bör välja material på tratten efter den typ av vätska som ska transorteras. Ifall man exempelvis ska transportera vätskor som är frätande är tratt i stål att föredra.

Med en stor tratt blir det mindre risk att man spiller. I de fall då mynningen är vidsträckt på den behållare man häller ifrån och det handlar om mycket vätska så kan flödet bli kraftigt. I ett sådant läge kan det såklart bli lättare att styra in flödet i en stor tratt snarare än i en liten. Det kan exempelvis röra sig om att man ska hälla i bensin i en bensindunk, eller fylla på olja till bilen.

Men många vill såklart kringgå spill när det handlar om ganska kostsamma vätskor som till exempel olja och bensin. Därjämte kan dessa typer av vätskor bringa åkommor om man spiller på sig själv och huden. Mera info HÄR. Ett annat exempel när en stor tratt kan komma till användning är när man brygger eget vin hemma. Omtappningar av vinet måste då ske smidigt eftersom det ska hällas fram och tillbaka flera gånger. Även vin vill man inte gärna spilla då dropparna är kostsamma.

Man måste tänka på att hälla långsamt när man handskas med en tratt. Vätskan bör ges tid att rinna ned för att undfly att trattens gap ska bli överfull och flöda över.

I köket är trattar frekvent förekommande. Det är verkligen ett bra hjälpmedel som underlättar uppgifterna i köket.

Det kan handla om när man till exempel ska hälla upp saft som man kokat alternativt dosera ingredienser av skilda slag. För alla syften är en stor tratt att föredra. Men det kan rentav vara besvärligt att komma åt med tratten ibland och då kan man använda sig av ett böjbart förlängningsrör som är ett vanligt tillbehör till tratten.