Vilka effekter har kolhydrater gällande vikten?

Enligt Atkinsdieten ska man hålla igen på kolhydraterna, och det finns en okomplicerad orsak till att dra ned på just de snabba kolhydraterna – viktminskning.

Den här vetskapen är emellertid ingen nyhet. Redan under tidigt 1900-tal var dieterna fattiga på kolhydrater eftersom man märkte att patienter som har diabetes levde längre om man tog bort kolhydrater, d.v.s. socker ur kosten. Redan då hade man funnit att kolhydrater påverkade blodsockret samt vikten. Kanontips Det var egentligen inte förrän på 1970-talet som det blev populärt att gå ner i vikt med hjälp av lågfettkoster, vilket är tvärtemot Atkindietens principer.

Men tar man bort fett ur kosten måste det ju ersättas med något. Det är sällan den typen av ersättning blir fattig på kolhydrater. En kost som innehåller mindre kolhydrater är vanligtvis bättre för både vikten samt blodfetterna jämfört med en lågfettkost. Det har till exempel noterats att frukost i enlighet med lågfettkost som består av rejält med kolhydrater bidrar till en förhöjning av insulinet. Det sliter på kroppens kärl, och är knappast hälsosamt i längden. Under de senaste åren har färsk vetenskap visat att en mathållning som har mindre kolhydrater mestadels är bättre för både vikten samt blodfetterna jämfört med en lågfettkost.

Det som gäller för både snabba samt långsamma kolhydrater är att de omvandlas till socker i samma ögonblick som de når tarmen. Det är tarmens enzymer som bidrar till den effekten. Det omvandlade sockret portioneras därefter ut i kroppen. Alla kolhydrater vi får i oss i kroppen omvandlas till socker. Hur fort sockret sedan går ut i blodet beror på vilken variant av kolhydrat som har ätits. För att sockret ska omvandlas till energi ska insulin produceras som i sin tur öppnar cellerna för sockret.

Det faktum att mindre kolhydrater leder till en bättre utgångspunkt för viktminskning är något som lockar flertal personer att välja bort lågfettkost. För många är det betydelsefullt att kvickt och effektivt uppnå en sund vikt, och för det avseendet krävs en beprövad diet. Enligt lågkolhydratkost såsom Atkinsdieten förbränns fettet som kroppen tar upp väldigt snabbt. Det beror på de låga nivåerna av det hormonella insulinet.

En rejäl fördel med lågkolhydratkost är att man vill äta mindre, och utan att behöva räkna kalorierna så äter de allra flesta överviktiga överlag mindre mat som är lågkolhydratkost. Socker och stärkelse kan bringa att hungern blir allt mer påfallande, och för den skull bör den typen av intag minskas. När kroppen väl får i sig lagom mängd kalorier så finns heller ingen orsak att räkna dem. Viktnedgången blir ett faktum, och därutöver finns det goda chanser att bibehålla en eftersträvansvärd vikt med Atkinsdieten.

Det finns potential för de som äter lågkolhydratkost att förbränna 300 kalorier under vilande tillstånd mer än de som äter alternativ kost. Det motsvarar drygt en timmes tung fysisks träning. Atkinsdieten kan alltså dagligen bringa ”extra träning” under tiden man vilar.

Sammanfattningsvis: Atkinsdieten reducerar hungern och medför att det inte blir utmanande att äta mindre. Därtill ökar dieten fettförbränningen under sömnen. Atkinsdieten är den smarta vägen att gå ner i vikt och uppnå en sundare livsstil.