Viktminskningsfasen

Efter den oerhört tuffa induktionsfasen har det blivit dags att ta klivet in i viktminskningsfasen Självklart förutsätter viktminskningsfasen att bantaren verkligen tagit sig genom induktionsfasen därför att det är betydelsefullt att faserna följs i korrekt ordning. När man å andra sidan har tagit sig genom hela dieten kan man lättare hoppa emellan faserna om man inte skulle lyckas bibehålla en stabil vikt.

När man börjar banta enligt Atkinsmetoden och har som mål att fullborda dietens samtliga fyra faser är det angeläget att man faktiskt har bestämt sig för att banta. Om motivationen är dålig finns nämligen en risk att vikten kommer växla alldeles för kraftigt upp och ner. Det är minsann inte bra för kroppen och brukar i slutändan vanligtvis resultera i en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta ca 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan vara i upp till sex månader beroende på skilda människors förutsättningar. Med tanke på att induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte sker lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan tillfälligt mista lite motivation när man ser ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt men bara i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Dock kan vissa utan problem välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Flera gläds över att gå ner 2- 4 kg i induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Flera som träder in i viktminskningsfasen beskriver en befrielse då de inte längre tvingas hålla extrem uppsikt gällande kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar vanligtvis ganska länge och tanken är att man ska upptäcka sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För somliga tar det längre tid än för andra att finna balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd olika faktorer såsom ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Därtill påverkas många av dessa faktorer av arv.

För att nå sin idealvikt ska man således mycket långsamt stegra sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska tappa i vikt endast till dess den punkten är uppnådd. Viktminskningsfasen är en generös fas på så vis att man får öka sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen inta cirka 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt en del en rätt så liten höjning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå hastigt med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en process som förhoppningsvis kommer medföra att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man hittar sin personliga punkt där man permanent håller vikten stadig.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja växla sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett bra förslag är dock att öka intaget av grönsaker till en början. I viktminskningsfasen är det även tillåtet att inta viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.