Vad innebär ett TA-system?

Med TA-system avses ett administrativt system för transport som ger administratören möjlighet att hantera transportörer samt sändningar på ett och samma ställe. En av de definitivt främsta fördelarna med ett TA-system är att administratörer med enkelhet kan följa upp transporter och hantera kundnummer, adresser med mera. Det är med andra ord ett fullständigt system som underlättar arbete på flertal skilda områden. Ett TA-system är följaktligen ett mer avancerat verktyg än till exempel en generell bokningsportal. Hela arbetssättet kring ditt företags transporter blir förbättrat.

Beroende på ditt företags nisch eller verksamhetens rutiner så finns alltid möjligheten att få ett skräddarsytt TA-system. Olika företags behov varierar och det är angeläget att varje system uppfyller dessa samt förenklar företagets dagliga rutiner. Det finns mängder av annorlunda tänkbara verksamheter som kan vara i behov av ett TA-system. Allt från småföretagare som bedriver e-handel till stora väletablerade industrier.

Självfallet kan man tänka sig att de större industrierna kräver mer avancerade system. Det finns också standardiserade TA-system som inte är lika kostsamma, och kanske är tillräckliga för den mindre verksamheten. Att verksamheten är liten är emellertid ingen garanti för att ett skräddarsytt system mycket väl kan krävas.

Det finns 2 olika förutsättningar för att kunna hantera ett TA-system. Antingen loggar du in i systemet omedelbart genom internet, alternativt så installerar du ditt TA-system direkt på datorn. Det sistnämnda alternativet kräver självklart likaså anslutning mot webben. Fördelen med att logga in direkt i systemet är att det kan bli tillgängligt från vilken dator som helst. Därutöver får du automatiskt åtkomst till den senaste uppdaterade versionen. Om systemet istället är installerat lokalt på datorn tvingas man i de flesta fallen själv hålla reda på uppdateringarna.

Problemet för många verksamheter är att onödig tid ödslas till extra arbete. För att optimera en verksamhets åtaganden behövs en del praktiska åtgärder. Det handlar om att begripa att tid är kapital, och ökade intäkter är självfallet ett mål som samtliga näringsverksamheter måste sträva efter. Att verksamheten måste vara vinstdrivande är ju själva grundidén.

Det är flera som inte riktigt har koll på hur mycket tid som verkligen går åt till att skicka mail, ringa transportörer eller på något övrigt sätt kontakta transportören. Därefter är det inte endast själva upprätthållandet av kontakten som är tidskrävande. Det är också angeläget att kontrollera så hela transporten blir rätt. Till exempel kan det handla om att hålla koll gällande papper samt skriva ut etiketter för frakt.

Felsökning är också något som man bör kalkyrera med som tidsödande. En eventuell felsökning underlättas därutöver ej i frånvaro av ett TA-system eftersom det blir svårare att veta om vad som sker med din frakt från tillfället då din transportör hämtar paketet. Infolänk:https://tafrakt.se

När insikten väl infinner sig om hur tiden rinner bort kan det vara läge med ett TA-system. De nämnda detaljerna är bara ett fåtal om förfaringssättet och de eventuella hinder som kan uppkomma runt en frakt. För den som verkligen önskar effektivisera sin verksamhet är ett TA-system ett måste. Ett första kliv är att göra en behovsanalys och bringa tydlighet i vilka delar av verksamheten som bör effektiviseras.