Träna valpar att bliva rumsrena Del 1

Att träna en hundvalp att göra sina behov utanför ditt hus kallas (av mig i brist på bättre ord) för potträning i detta inlägg, men vad det handlar om är att få valpen rumsren. Mer info: Finns här.

Nycklarna till framgångsrik potträning av valpar är struktur, schema samt vaksamhet och med en mycket enorm portion tålamod.

Hundar är varelser som av vana kommer att komma vad vi presenterar för dem hurdan världen borde vara samt detta skall vi utnyttja i det följande.

Valpar är instinktivt fräscha kreatur och om vi stå sig deras bo fräscht lär de sig snabbt hur man kan klara sina behov själva.

Struktur
Med anatomi avser vi valpens tillsyn både i och utanför huset.

Det snabbaste sättet att exercera en hundvalp är att lära upp valpen framgångsrikt genom att avstyra vad vi kallar ”olyckor”.

Genom att ta kontroll över valpens schema kan vi fort se hurdan vi kan elimenera och avgöra var samt när vi önskar att valpen skall bestyra sina behov.

Det är fyra fason som hjälper dej att alstra den rätta strukturen för en puppy.

• Ett koppel
• En låda
• En valphage
• Ett omkring 3 meters hundkoppel.

Med hjälp utav ett koppel

När du är ute ska en hundvalp alltid vara i koppel och alltid kunna siktas av dess innehavare.

Det största misstaget som en nybliven innehavare kan göra är att bevilja sin valp springa runt i huset fritt, detta inbjuder till olyckor att hända när de är ur ägarens åsyn.

Föregripande är den viktigaste faktorn för en framgångsrik träning.

När valpen inte kan övervakas så bör den vara i sin valphage.

Därjämte ska en puppy inte lämnas utan uppsikt utanför hemmet.

Det är alltför många saker valpen kan fabricera samt du vill ej komma hushåll till uppgrävda växter, och sönderuggade trädgårdsmöbler.

Med hjälp utav en låda för potträning

En hundvalp vill instinktivt att hålla det rent omkring sig och skulle föredra att hålla det ifrån där hon sover och äter.

Det är på grund av detta en låda är ett sådant värdefullt träningsredskap för valpar.

När vi förstår detta starka motiv kan begagna lådan för att förhindra olyckor och begagna den för att forma valpens ”toaschema”.

Begagna en valphage för att exercera en hundvalp

En valphage är ett bäst sätt att hålla kontroll på valpen samtidigt låta honom exercera.

Valphagar är i en antal olika höjder samt utföranden både för inom- samt utomhusbruk eller om de är av metalloch rostskyddade för både och.

Valphagar består oftast utav annorlunda moduler som möjliggör lätt anpassning utav dimension samt konfiguration och ska ge bärbarhet.

Det är genomförbart att köpa två samt sätta ihop dem för att göra en ännu större hage.

Om en valp måste lämnas ensam mer än 3 till 4 timmar efter att övningar är det mycket bättre att lämna valpen i en valphage än i en dold låda.

Om valpen är för juvenil borde vi inte vill avgå valpen under en längre period än de kan hålla sin blåsa.
I valphagen kan man lägga valpens låda eller en säng, leksaker och vatten om man ska lämna för en längre tid.

Förvänta att man kommer att äga olyckor i valphagen så det är allra bäst att äga en valphage med helt plastgolv så att inte mattor alternativt golv under blir förstörda.
Skäll ej på valpen när det händer sådana små olyckor.

Utbildning utav en valp att göra sina behov med en 3 meters lina.

Om man har ett särskilt area som man vill att din valp skall fixa sina behov kan man begagna en 3 meters rep för att hålla valpen i området där det är tänkt att den ska klara sina behov.

Ta ut din valp till det utsedda pottaområdet i koppel och fäst den efter att till 3 meters linan.

Låt valpen nosa runt och studera området.

Det är bra att om du främst har doftat området med valpens urin alternativt avföring.
Man kan ta ut en smutsig avis alternativt dess spillning för att hjälpa honom tillgängliga idén att det är där den skall ta vägen.

Om du skapar denna vana arla du kommer att äga tränat din hundvalp att ta vägen till en speciell plats samt den kommer mer än antagligen att fortsätta att ta vägen till denna plats när den mognar även utan lina.

Också på pottområdet skall du börja ge din vovve ett kommando som “gå på pottan”, “Gör ditt nu”, “Skynda på”, eller som snabbkommando man önskar begagna.

Detta kommer antagligen till hands efteråt när du ska att få din hund att förfärdiga på kommando.
När valpen tillverkar färdigt upprepar du kommandot samt efter att ge den massor utav beröm.

Man skall ge din hundvalp åtminstone 15 minuter att slutföra sina behov.

Som du antagligen noterat så ska en bäst valphage vara stabill och äga ett golv helt utav plast.

Man hittar två med utmärkt kvalite till bäst priser på www.allt-fraktfritt.com

Detta var första delen i en kortare följd utav kommentar, läs gärna vidare…….