Tillåtna samt otillåtna födoämnen

Självklart är det en styrka att den som börjar med Atkinsmetoden är rejält motiverad samt disciplinerad. Naturligtvis finns det födoämnen som bör undvikas för att dieten ska bringa så goda resultat som möjligt. Grundtanken med Atkinsmetoden är att dra ner på kolhydraterna, och speciellt dra ner på de snabba kolhydraterna. Det innebär att det krävs ett kraftigt reducerat intag av socker och även fiberfattiga produkter som består av mycket vitt mjöl.

Omkring 50-75% av kroppens energibehov bör komma från protein och fett och det resterande energibehovet från intag av kolhydrater.

En klar fördel är att det under de senaste åren har vuxit fram en ökad medvetenhet hos både konsumenter samt producenter. Mer atkinsinfo här I mataffärerna finns för den skull mer grovt bröd att finna, och sockerhalten i till exempel yoghurt och i juicer har blivit mindre. Födoämnen som innehåller mycket fibrer såsom grönsaker, frukt, linser, bönor och spannmål är visserligen bra i begränsade mängder men bör reduceras enligt Atkinsdieten. Det är betydelsefullt att hålla koll dessa födoämnens annorlunda GI-värden.

Det krävs ju en viss mängd protein inom Atkinsmetoden. Därför är det fördelaktigt att intaga ändamålsenligt protein som i huvudsak finns i vilt kött, avokado samt fisk.