Straff för ID-kapning

Lätt att komma undan

Personer som ägnar sig åt att kapa människors identitet – oavsett vad målet är för kapningen, är i regel väl insatta i vad man bör undvika för att åka fast. Det är ständigt ett spel mellan kaparna och de som har i uppdrag att stoppa dem att ligga steget före och som det ser ut för tillfället så är det dessvärre ID-kaparna som leder.

I boken förekommer en mer komplett och bra checklista. Boken finns tillgänglig att låna som e-bok i biblioteken samt kan köpas på allt-fraktfritt.se. Klicka på bilden för mer tips.
Länk till mer info

ID-kapning genomförs enkelt, omedelbart och alldeles anonymt via nätet och att tömma någons brevlåda är egentligen en väldigt lätt sak som inte väcker särskilt mycket misstänksamhet – såvida det inte är ett i området välkänt bekymmer.

Milda straff

I relation till vad en ID-kapare kan ställa till med anser flera idag, också de som själva arbetar inom rättsväsendet, att de straff som finns är för milda, och det i kombination med att risken för att åka dit är så pass liten gör att ID-kapning är ett problem som ökar i rasande speed. Flera hundra fall av bedrägerier anmäls till svenska myndigheter var dag och av dessa är fler än hälften relaterade till ID-kapning. På polisen säger man att man har för ambition att arbeta både offensivt och förebyggande för att förhindra ID-kaparnas framfart.

Redan kriminella blir ID-kapare

Ett stort problem är att folk som redan rör sig i kriminella kretsar går över till ID-kapning för att få sina snabba pengar, och en stor del av anledningen är just därför att straffen för dessa brott är mildare än straffen för många andra brott. Därtill ger brott genom ID-kapning ofta stora summor pengar för förhållandevis liten uppoffring. Att skärpa straffen finns naturligtvis på tapeten, men det är en process som tar lång tid.

ID-kapning är ett brott som klassificeras inom lagen om bedrägerier. Det finns här tre skilda kategorier:

1. Bedrägeri
2. Bedrägligt beteende
3. Grovt bedrägeri

Bedrägeri

Brott som begås samt benämns bedrägeri regleras av Brottsbalken 9 kap. 1§. Döms man inom denna brottskategori kan man dömas till högst två års fängelse. Många allvarligare fall av ID-kapning döms i denna kategori vilket vanligtvis inte leder till värre konsekvenser än korta fängelsestraff för brottslingen.

Bedrägligt beteende

Bedrägligt beteende är en kategori under bedrägeribrott och finns i Brottsbalken 9 kap 2§. Att dömas för bedrägligt beteende är snäppet mildare än bedrägeri. Den som döms för bedrägligt beteende, vilket är fallet i ett flertal ID-kapningsfall, döms till böter alternativt högst sex månader i fängelse.

Grovt bedrägeri

Ifall man åker dit för rejäl bedrägeriverksamhet kan man dömas med hänseende till Brottsbalken kap 9 3§ – grovt bedrägeri. Den som döms för grovt bedrägeri kan få mellan sex månader och sex år i fängelse. Har man “missbrukat allmänt förtroende alternativt begagnat falsk handling eller vilseledande bokföring (…)” så gör man sig enligt Brottsbalken kap 9 3§ skyldig till just grovt bedrägeri. Oerhört få fall döms till maxstraffet för bedrägeri.