Skydda dig mot ID-kapning

Boken ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”, skriven av Gert Strand, är gratis och finns tillgänglig genom de flesta av landets bibliotek som e-bok. Det medför smidig läsning direkt på skärmen om ett ämne som allt fler bör bli medvetna om.

Är vi inte redan nog medvetna om ID-kapning då? En del är mycket insatta och har koll på bedragarnas nya metoder, medan andra ens inte begriper vikten av att använda sig av flertalet lösenord på internet. Därutöver utvecklas ständigt nya metoder för ID-kapning för att anpassas till den nya tekniken. Man kan säga att ID-kaparnas metoder skiftar i samma takt som tekniken. Det är hur som helst bättre att ha lite koll än ingen alls.

Det handlar i grund och botten om att man inte ska råka ut för omständigheter som kan affektera ens liv på ett förödande vis. Det kan även gälla företag. Oftast ligger skillnaden mellan privatpersoner och företag i att vida bedrägerier orsakar personlig konkurs kontra företagskonkurs. Det sistnämnda är dåligt, men personlig konkurs kanske är det värsta. Dessutom kan en företagskonkurs i värsta fall betyda även personlig konkurs.

Vad gäller bedrägerier som riktas mot företag så tecknar oftast bedragarna diverse kreditkort i företagets namn. Massor av varor beställs sedan till stora summor pengar som därefter säljs vidare. Ett omfattande bedrägeri kan innebära att bedragarna startar filialer i företagets namn på andra orter och det kan lätt handla om miljonbelopp som bedragaren kommer över.

Vad gäller privatpersoner så kan bedragarna teckna banklån som offret till sin förvåning därefter får uppmaning att betala av. Bedragarna överför pengarna till konton som är komplicerade att efterspana och i värsta fall blir offret skuldsatt för resten av livet. Ifall offret har en hög kreditvärdighet är det givetvis större risk att bedragaren lyckas erhålla ett lån på ett högre belopp.

På liknande vis kan bedragren ansöka om SMS-lån till skyhöga räntor. Bedragaren kommer lätt undan genom att införskaffa sig ett kontantkort för att smidigare kunna verkställa bedrägeriet. Säkerhetsfrågorna som kreditgivaren ställer är oftast av sådan karaktär att bedragren med enkelhet kan komma över svaret. Kreditgivaren kan exempelvis fråga vad man är för stjärntecken.

Ibland behövs ens inte identitetsuppgifter för att bedragren ska komma över pengar. Har man varit vårdslös och tappat sitt kontokort som man inte hunnit spärra i tid så kan bedragren redan ha länsat det på pengar. Det är nämligen så att många butiker varken ställer krav på ID eller PIN-kod vid köp.

På nätet har vi ganska mycket information knuten till oss. En skicklig bedragare kan ta reda på mycket, och när ID-kapningen väl är ett faktum kan bedragaren åstadkomma väldigt mycket elände. Det är inte bara på nätet som man bör vara aktsam. En ID-kapare kan också vittja brevlådor och komma över all möjlig tänkbar information som kan användas för bedrägliga syften.

Hur kan man göra för att höja sin egen säkerhet på internet? Hur förhindrar man att sin post inte kommer bort? Finns det någon försäkring som kan innefatta en eventuell ID-kapning? För att få bra och utförliga svar på dessa frågor och många därtill så rekommenderas att läsa ”Hur man skyddar sig mot ID-kapning”.