Plastflaskor finns överallt

Plastflaskor är idag helt klart i majoritet bland flaskorna i vårt by, men så har det inte alltid sett ut. Definitionen av en flaska är en balanserad burk vars hals är smalare än dess anatomi, längst upp finns ett hål som alltemellanåt kan förslutas. I jämförelse kan man placera en ask vars gap kommer direkt från kroppen. De första flaskorna har daterats till urgammal tid, man har hittat keramikflaskor i Kina och glasflaskor på Rhodos och på Cypern. Dessa var oftast av liten storlek och rymde med största probabilitet don som parfym eller finare oljor.

Glasflaskor har existerat som en axiom i våra samhällen sedan många hundra år tillbaka. Vinproduktionen fick sig ett rejält höjning när man började förvara vinet i glasbuteljer eftersom den då abrupt kunde lagras under längre tid. Än idag använder man glasflaskor för rödtjut och sprit, men oxå för många andra produkter som anses vara av en aning finare sort. Saluför man sin dryck eller annan vara i glasflaska så kan man i regel per automatik placera högre pris på grund av lyxfaktorn. Föredöme på vätskor som ofta säljs i glasflaskor: lemonad, vin, öl, parfym.

På mitten av 1900-talet slog plastflaskan igenom, man hade då tagit fram en effektiv plastsort som lämpade sig som förvaringskärl för vätskor, innan dess användes i stort sett bara glasflaskor samt metallcontainers. Plastflaskor stå sig idag allt från giftiga substanser och alkoholer, till dricka, saft och kosmetik. Andra plastcontainers är oxå vanliga – dunkar, hinkar och burkar av olika slag.

Det finns en större efterfrågan på plastflaskor än man kan filosofera sig, men om man kikar runt en aning inne i ett varuhus så tittar på man inom kort hurdan mycket plastflaskor som minsann finns ute i handeln. Det mesta som säljs samt som behöver hållas i täppt miljö hålls i plastflaskor.

Plastflaskornas fördelar emot glasflaskornas är ganska övertygande – särskilt inom massproduktion. Blott det att de väger en bråkdel och därjämte är mycket mer hållbara än glasflaskor gör att de vinner. Dessvärre är de inte på långa vägar lika attraktiva att titta på. Utseendet är plastflaskornas största avigsida.

Idag är många av de plastflaskor som tillverkas så kallade PET-flaskor. PET står för polyetylentereftalat vilket är de kemiska ingredienserna i plastsammansättningen. PET flaskor är bland annat ett mer miljövänligt val mot tidigare flaskor och återvinns till stor del här i Sverige, på många ställen utomlands är det dock dessvärre lite mindre bra med den saken. Pantsystemet som finns i Sverige, där man får tillbaka pengar igenom att lämna in sina plastflaskor till återvinning, är ett mycket effektivt sätt att se till att plasten kommer till rätt ställe.

Ett övrigt sätt att återvinna plastflaskor är att själv återanvända dem i hemmet, särskilt om ens förbrukning inte är så stor. Dricker man mycket dricka, t ex, så kan det vara värt att begrunda över att satsa i en egen läskmaskin, delvis för att slippa så hög plastflaskkonsumtion. Med en egen läskmaskin återanvänder man sina plastflaskor hundratals gånger.

Plastflaskor brukar formas igenom formblåsning vilket gör att man till sin alster kan ta fram en exklusiv flaskform som sedan identifieras med flaskan, ett föredöme här är ja Coca-Cola-flaskan som känns igen på sin form över hela världen.