Nuretanolja – verkningsfull för golv

Användning av Nuretanolja är lämpad för både in – och utvändig målning. Det är exempelvis bra att nyttja oljan på underlag som är undermåligt bundet eller så kan det användas som halvoljning innan ytterligare målning.

Emellanåt talar man om dammbindning av golv. Men vad innebär det egentligen och kan Nuretanolja vara till nytta? Dammbindning utförs främst på betonggolv och inte sällan behandlas golv i till exempel garaget eller i källaren. Och Nuretanolja fungerar alldeles fantastiskt för uppgiften.

Kort och gott så handlar dammbindning om att binda damm eller förhindra golv från att ge ifrån sig damm. Det kan finnas skilda anledningar till dammbindning men den huvudsakliga anledningen är att helt enkelt begränsa damm för att överlag erhålla fräscha golv och utrymmen. Ett annat skäl som hänger ihop med dammreducering är att underlätta för allergiker.

Att dammbinda golven är extra angeläget i mer offentliga utrymmen som exempelvis i skolor där det kan förekomma elever med allergi.

På marknaden finns det en hel uppsjö av skilda produkter som är avsedda för dammbindning av betong. Och en produkt som verkligen rekommenderas starkt är just Murtex Nuretanolja som äger en god alkalibeständighet och dessutom en mycket bra penetrationsförmåga på betongytor. Uretanalkyd är det medel i Nuretanoljan som binder.

En god olja för dammbindning måste ha god beständighet och präglas av god reptålighet och inte få golvet att gulna med tiden.

Ytan som behandlas måste vara fräsch samt fri från damm. Tänk på att ta bort eventuell betonghud före behandling sker. Nuretanoljan ska förtunnas 1:1 med lacknafta före dammbindningen ska genomföras.

Bortsett från att Nuretanoljan är enastående för att binda damm så bidrar dessutom oljan med en blänkande samt skinande yta. Färgen ska bli grå samt blank när tillräckligt många lager lagts. Det rekommenderas att första varvet läggs tillsammans med blandningen av lacknafta. Andra varvet ska helst läggas med 100 % olja. Stundtals kan det vara läge att lägga ännu fler lager, men det måste bedömas i varje enskilt fall.

Den som använder sig av Nuretanolja ska helst arbeta i utrymmen som är ventilerade. Skulle ventilationen vara otillräcklig så är det ändå möjligt att arbeta i utrymmet men då måste skyddsutrustning i form av andningsskydd tillämpas. Burkar av Nuretanolja bör förslutas väl. Och innan rengöring måste färg från verktygen tas bort. Omgående efter målning ska använda arbetsredskap rengöras.

Miljön är självfallet viktigt att tänka på. Tvättvätska alternativt flytande färgrester får inte hällas ut i avloppet utan måste lämnas till närmaste miljöstation. Tomma förpackningar bör lämnas till återvinningen.

Det är inte alldeles lätt att bedöma hur stora mängder Nuretanolja som kan tänkas gå åt. Det är alltid beroende på underlag. Men vanligtvis går det åt drygt 8-10 m²/liter. Läs mer här

Ett gott råd för ultimata resultat är att låta helt nya golv få vara ifred några månader innan behandling. Det beror på att de bör ges chans att andas ut ordentligt. Vad gäller äldre golv så bör de helst slipas eller syras före de behandlas. Om golven inte skulle slipas eller syras så finns det en stor risk att golvet inte suger in oljan på ett tillräckligt effektivt vis.