Natriumkarbonat – ypperligt för rengöring

Att använda sig av natriumkarbonat är ett gammalt välfungerande knep för att borttaga beläggningar från silver. En bit aluminiumfolie ska dölja botten på förslagsvis en glasskål. Därpå strör man ut natriumkarbonat för att sedan tappa över kokande vatten.

Silvret ska doppas i skålen så det kommer i bekantskap med folieytan samt natriumkarbonatet. Var noggrann med att avlägsna grövre smuts och fett innan silvret doppas. Tänk på att man inte ska bearbeta nysilver enligt den här metoden. Försilvring som möjligtvis riskerar att vara genombruten tenderar att leda till mörka fläckar på föremålen som ska behandlas.

I samma ögonblick som man stoppar ner silvret i skålen börjar det bubbla rejält i några minuter. När det slutat bubbla ska beläggningarna på silvret ha avlägsnats.

Det som äger rum i vattnet är en mycket effektiv process. Det som sker är att silversulfider som utgör beläggningen på silvret istället omvandlas till metalliskt silver och svavelväte. Eftersom det blir till gas är det angeläget att lufta ordentligt – särskilt ifall hårt oxiderat silver ska behandlas. Att behandla silver enligt den här metoden medför att silvret inte slits på samma sätt som om putsmedel hade använts.

När beläggningarna är avlägsna ska man ta upp silvret och spola det med kallt vatten och torka och gnida med en trasa. Silvret kommer garanterat blänka på nytt och få nytt liv.

Vad är egentligen natriumkarbonat? Den kemiska formeln är Na2CO3. Det räknas som ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämnen på jorden. Natriumkarbonat ger ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) samt en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Det är ofarligt för huden med bekantskap men ämnet, men däremot kan irritation i ögonen uppkomma. Det är heller inte giftigt att förtära natriumkarbonat under förutsättning att koncentrationerna är mycket låga.

Det förhållandevis grovt fördelade vita pulver är vad som kännetecknar natriumkarbonat i sin fasta form. Det är vanligt att pulverform av natriumkarbonat används i tillverkningsindustrier eftersom det räknas som ett starkt alkali. Mer specifika och vanliga användningsområden varför natriumkarbonat snus
är inom glas- och tvåltillverkning.

Natriumkarbonat är naturligt förekommande på jorden men kan även produceras artificiell väg. Större naturliga fyndigheter av natriumkarbonat finns exempelvis i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet. Vid en artificiell process blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Bortsett från tillverkning så är det inte bara till att rengöra silver som natriumkarbonat är utmärkt för. Natriumkarbonat neutraliserar massor fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande. Det passar bra för all typ av rengöring av tyngre smuts. Med tanke på att det kan vara lite frätande så ska handskar och skyddsglasögon användas när man hanterar ämnet. Det är inte sällsynt att personer använder sig av natriumkarbonat i det vanliga hushållet. Men det brukar mer alldagligt kallas tvättsoda som emellanåt finns att köpa i dagligvaruhandeln. Natriumkarbonat finns ofta i färgaffärer men då ofta under namnet målarsoda. På nätet har hembryggning.se det största sortimentet av natriumkarbonat.