Motivation – en central grundförutsättning för att lyckas med Atkinsdieten

Nästan allting man tar sig an i livet och vill lyckas med kräver motivation. För somliga situationer krävs mer motivation än annars. Att finna motivationen att banta är för många inte alldeles enkelt även om viljan finns. Vad beträffar Atkinsmetoden så upplevs den av många extra ansträngande och det gäller att vara motiverad för att lyckas med målen.

En klar fördel med Atkinsmetoden är att den är uppdelad i fyra skilda faser och att dessa faser var och en utgör fyra delmål att uppnå. Att ideligen jobba mot nya mål är gott för motivationen, och processen mot din idealvikt blir mer konkret.

Det finns även tydliga belöningar i de olika faserna av Atkinsmetoden. Man får nämligen öka sitt kaloriintag med jämna mellanrum. Den mest krävande fasen är ju induktionsfasen men ifall man går in med rejäl motivation så kommer man lyckas med den. Det är centralt att härda ut i induktionsfasen och tänka att den enbart pågår under en väldigt kort period.

För att ges extra stöd med motivationen rekommenderas att man inleder Atkinsmetoden tillsammans med en god vän. På så sätt kan man hela tiden uppmuntra varandra. Om ens vän lyckas följa Atkinsmetoden och lyckas åstadkomma bra resultat så är det lättare för en själv att upprätthålla samma motivation. Det blir som en subtil tävlingsform som i sin tur höjer motivationen för alla inblandade.

Ett generellt tips för de som tänkt inleda Atkinsmetoden är att påbörja den med full motivation. Det är bättre att dröja och invänta motivationen ifall den skulle saknas. Det finns en risk att man måste göra avbrott i dieten om man går in i den halvt motiverad. Det resulterar vanligtvis i en ond spiral eftersom man måste börja om dieten vilket knappast höjer motivationen.

Det är alltid bra att göra en del övervägningar för sig själv. Man kan till exempel skriva ner vilka fördelar en viktminskning skulle medföra och därutöver om det finns någonting i ens livssituation som talar emot ett påbörjande av dieten. Ifall det visar sig att fördelarna överväger nackdelarna så kommer det kännas mer naturligt samt motiverande att faktiskt justera sin livsstil.

Att ägna sig åt Atkinsmetoden kräver en kontrollerad kosthållning och för att optimera den kontrollen är det viktigt att tillaga sin egen kost och se till att ha de rätta råvarorna i hemmet. Det är ett utmärkt tillfälle att lära sig tillaga nya spännande rätter, måltider o.s.v. Inte nog med att det i sig kan vara motiverande så har det i de flesta fall ekonomiska fördelar i hushållet. Att äta mycket ute genererar inte bara sämre kontroll utan i längden även mindre bra ekonomi.