Mossa på tak samt takpannor

Mossa på tak och på takpannor är något som till en begynnelse kan verka harmlöst, men som kan utvecklas till ett besvär som medför stora omkostnader för att åtgärdas och renovera. Bäst är att motverka med Fulstopp innan påväxten.

Efter påväxten kan man spruta på och regna av med samma medel – Fulstopp.

Mossa är en växt som mår som bäst där det är mycket fukt och gärna i skugga. Ibland kan man ha svårt att märka av skillnad på vad som är mossa och vad som är lavar eftersom de kan te sig snarlika till utseendet, men i regel är sättet på hur de växer avgörande – lavar växer helst inte där det är fuktigt och skuggigt utan tvärtom – på torra, soliga platser.

Mossa tycker dessutom om att växa på tegel, eternit, skiffer, betong och asfalt, vilket gör många hustak till trevliga platser för mossa. Särskilt ifall hustaket skuggas under stora delar av dagen. Det är således vanligare med mossa på den del av taket som är belägen i norrläge än med mossa på söderliggande tak. Mer tips här

Det är betydelsefullt att inte låta mossan få något fäste i takpannorna med tanke på att de växer in under takpannorna och då vintern kommer med kyla samt frost förorsakar mossan att fukten blir kvar och fryser vilket medför att tegelpannorna kan gå sönder. Det i sin tur leder till ett läckande tak vilket kan leda till fuktskador och mögel och annan påväxt i resten av huset.

Det finns några olika knep för att hålla mossan väck. Ett traditionellt sådant är att fästa en koppartråd mellan de två högsta punkterna på taket och låta den löpa över taknocken. När regnet faller kommer koppartråden att fälla ut. Den utfällda kopparn gör så att miljön blir otrevlig för mossan att växa.

Denna teori kan dock diskuteras, med tanke på att det verkar som om det behövs surt nedfall för att få den önskade effekten och numera är inte regnet lika surt som förr – vilket är utmärkt för miljön, men det gör denna annars barnsligt enkla metod att hålla taket mossfritt overksam.

Det är betydelsefullt att ta reda på varför mossan växer på taket. Finns det flera skuggande träd kring huset? Kan man avvara något av dem, eller en del grenar? Det brukar hjälpa i det långa loppet att ha ett fritt hustak, men det kommer inte ta bort mossan som redan finns där.

För att bli av med redan existerande mossa på takpannorna finns det i själva verket bara en sak man kan göra, nämligen att ta sig upp på taket och för hand ta bort mossan. Detta gör man lämpligen en torr samt solig dag då det är som minst risk för att taket ska vara halt. Det är också mycket lättare att sopa bort vissen mossa än fuktig och livskraftiga växter.

Man kan även prova att bruka järnsulfat, ett ämne som säljs i utspädd form som mossa gti, men risken blir stor att takpannorna missfärgas. Man kan också tvätta taket med högtryckstvätt, men det är även lite vanskligt då det kan medföra fuktskador innanför pannorna om man inte riktigt vet hur man bör göra.

Således ska man tänka på hur man kan avvärja att mossan ges fäste på ens tak i första hand. För att bli kvitt med befintlig mossa på tak är det bästa sättet manuell bortplockning.