Mögel i hus, ett allt vanligare bekymmer

Det är inte bara hus som varit mögelfria i åratal som plötsligt kan drabbas utan också nybyggda hus. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har oftast sin förklaring i att huset har blivit inkorrekt byggt alternativt renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, gärna byggda före sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes också ofta upp av oljepanna. Det är en kostsam samt energislösande metod att värma upp sitt hus på. Flera har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga samt billiga. Man har också valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt ventilation då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Ofta när man tilläggsisolerar idag gör man det lite för bra. Lägg även till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som vanligtvis stod i källan och torkade ut denna med värme som läckte ut.

Man ges då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Det gör att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel uppskattar fukt, så där man har fukt, där löper man också risk att erhålla mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar ifall man ser till själva huset. En annan härlig plats för mögel att växa till på är i en husvagn och eftersom de oftast lämnas alldeles utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig omfattande och luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, i synnerhet inte när det gäller de första metoderna man bör testa för att få bort möglet. En metod, antagligen den billigaste och beroende på vart möglet finns, också en effektiv metod, är att rengöra noga med rengöringsmedel alternativt diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att tvätta det mögelangripna området med klorin. Detta är dock inte speciellt miljövänligt, och man ska vara försiktig med klorin i utrymmen som man vistas mycket i. Fulstopp är ett annat preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar även framåt i tiden. Fast inte lika länge som Tvärstopp, som förmodligen skyddar längs av alla preparat.

En annan procedur för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Detta görs med hjälp av en särskild apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen och vrår.

Inget av ovanför nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, alltså det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar endast av själva mögelsvampen. Det tar dessutom inte bort dålig lukt ordentligt utan man kan vara tvungen att rengöra många gånger, och det är inte jämt det hjälper. Det finns foggingmetoder också vid sanering av dålig lukt, men då används självklart andra medel än vid mögelsanering. alger och mossa..

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet och byta ut det med nytt material. Då ges man också bort mögelsporer samt mykotoxiner.

Vidare är det viktigt att tänka på att huset är bra ventilerat och inte enkelt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det viktigt att fixa komponenter som bristfällig lufttillförsel.