Mellanfasen – finjustering av vikten

Redan i viktminskningsfasen, ifall framgångsrik, kommer man i närheten av sitt bantningsmål. Mellanfasen innebär finjustering och tanken med fasen är att komma så nära sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag som möjligt utan att varken gå upp eller ner i vikt. Atkinsdieten innebär ju en strävan om att nå sin idealvikt som så klart dessutom är tänkt att vara balanserad.

Det har pekats på hur väldigt betydande mellanfasen är för bantningens fortsatta progress. Det är en fas som i allra högsta grad är individuell och för att på lättast vis hitta sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag så är det centralt att oerhört långsamt gå ner i vikt. Det krävs ju en hel del tålamod hos bantaren i viktminskningsfasen men troligtvis ännu mer i mellanfasen då ju vikten i den fasen ska finjusteras.

En del som fram till mellanfasen tappat väldigt många kilon är ivriga att bli av med de sista kilona oerhört fort också. Man bör emellertid hålla sig undan en dylik lockelse med tanke på att det väldigt tydligt kan påverka svårigheten att upptäcka den rätta balansen framöver. Av flera som ägnat sig åt Atkinsmetoden så har det inte betonats nog hur besvärligt det är att bibehålla vikten.

Det är alltså lättare att banta bort ett visst antal kilon som tyvärr oftast utgör den huvudsakliga samt enda målsättningen hos bantaren. En bättre ambition vore snarare att banta bort ett visst antal kilon och behålla även vikten. Ju mindre drastisk viktminskning desto enklare är det att uppnå det kombinerade målet av både viktminskning samt stabilisering. Klicklänk till mer info

Det finns ingen specifik tidsgräns för hur lång tid mellanfasen bör bestå utan det bestäms helt å hållet efter hur lång tid det tar att upptäcka sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag. I mellanfasen bör egentligen den mesta delen av viktminskningen vara färdig. Under en framgångsrik mellanfas är det vanligt att människor pendlar mellan 50 till 80 gram kolhydrater om dagen utan att varken gå upp eller ner i vikt. För somliga tar det längre tid än för andra att hitta balansen. Det är en rad olika faktorer som spelar in, såsom ålder, kondition, hormonstatus samt ämnesomsättning. Dessa faktorer har därtill inte sällan koppling till arv.

I mellanfasen tvingas man verkligen vara uppmärksam på att inte överstiga det dagliga kolhydratintaget. Det kan räcka med att endast överskrida ett fåtal gram för att det ska leda till oönskad viktuppgång. Eftersom Atkinsdieten pågår under en längre period är de flesta mycket motiverade till att komma in i slutfasen av dieten, den så kallade underhållsfasen. Således gäller det att vara extra noggrann i mellanfasen. Där krävs det mer finess än i viktminskningsfasen.