Induktionsfasen – den tuffaste och första fasen Atkinsmetoden

Den första fasen av de fyra inom Atkinsdieten har som primärt ändamål att försätta kroppen i ketos. För åstadkomma detta läge tvingas man i induktionsfasen inskränka kolhydratintaget till 20 gram om dagen. Dock är det tillåtet att inta obegränsade mängder av exempelvis kött, fisk, ost, ägg samt vissa grönsaker. En allmän regel är dock att grönsakerna helst ska vara gröna till färgen och inte gro under marken. Övriga grönsaker brukar bestå av en högre kolhydrathalt.

På det stora hela bör potatis, pasta, ris, socker, mjölk, bönor och likande föda tas bort ur kosten. Det är därtill viktigt att undvika alkohol helt å hållet i induktionsfasen, och kaffe och te bör begränsas på grund av förekomsten av koffein.

Induktionsfasen är tänkt att vara över snabbt ifall alltsammans går som planerat. Det handlar om drygt 14 dagar till dess bantaren förlorat ungefär 10 % av sin övervikt. För somliga består dock induktionsfasen både kortare och längre än 14 dagar. Klicka här för mer info Notera att längre induktionsfas än 14 dagar kan vara ansträngande för kroppen och innebära risker. Vid en sådan situation bör man alltid rådfråga en läkare.

Som komplement till kosten rekommenderas att man motionerar och att man dagligen intar multivitamintabletter. Vad gäller multivitamintabletter så är det mest en säkerhetsåtgärd med tanke på at kosten kan komma att variera kraftigt i induktionsfasen. I induktionsfasen kan för övrigt de som gillar ost dra nytta av fördelen att dagligen äta upp till 110 gram hårdost.

Det har uppmärksammats bland åtskilliga att man kan få illa andedräkt av en framgångsrik induktionsfas. Andedräkten får då en karaktär av ammoniak, men vilket enligt Atkins är ett gott tecken på att kroppen är i den optimala processen av fettförbränning, d.v.s. ketos. Andedräkten brukar i regel bli bättre när man lämnar induktionsfasen för efterträdande fas inom Atkinsdieten.

Ett vanligt missförstånd gällande induktionsfasen är att den skulle utgöra hela Atkinsdieten. Det vore en alltför strikt och extrem diet som skulle vara oerhört ansträngande för kroppen under lång sikt. Otvivelaktigt måste man förvänta att påbörjandet av Atkinsdieten är extrem men det är dock en kortvarig men essentiell åtgärd för att kraftfullt främja kroppens ämnesomsättning. Att försätta kroppen i ketos är i särklass den mest effektiva metoden för att snabbt komma igång med sin bantning.

Under induktionsfasen är det betydelsefullt att äta regelbundet. Som mest kan man inta sex måltider per dag och som minst tre måltider. Huvudsaken är att det inte går mer än sex timmar emellan måltiderna. Men med tanke på att aptiten minskar under Atkinsdieten så måste man stegvis justera sina måltider.

Det är väldigt viktigt att dricka rikligt med vatten under induktionsfasen eftersom kroppen kräver mer vatten än normalt. En allmän bieffekt av att försätta sin kropp i ketos är förstoppning, vilket effektivt motverkas genom att dricka mycket vätska. Givetvis är inte vilken vätska som helst att föredra. Särskilt kan nämnas att konstgjorda sötningsmedel ska användas mycket sparsamt eller i bästa fall undvikas helt å hållet.