Goda råd för den som tränar och vill testa atkinsmetoden

Fungerar Atkinsdieten tillsammans med träning? Ett vanligt missförstånd är att dieten är så energikrävande att det inte finns någon ork över åt träning. Men faktum är att Atkinsdieten bidrar till mer energi än vad många andra dieter beskrivs göra. Förvisso är det allmänt känt att kolhydrater är en god energikälla i relation med träning, men Atkinsdieten medför att man i en annan bemärkelse känner sig mer energifylld eftersom man tillåts äta sig mätt. Dock blir fettet ett substitut för kolhydraterna. En del menar emellertid att man blir piggare vid träning när man utesluter kolhydrater samt äter mer fett .

Det är hur som helst betydelsefullt att det inte uppstår kraftiga blodsockersvängningar när man följer Atkinsdieten. Således är det betydelsefullt att följa dieten noggrant med tanke på att blodsockersvängningar försämrar träning. En framgångsrik träning verkar alltså gå hand i hand med en i övrigt bra motivation att följa dieten. Mer info

Det är i själva verket personligt huruvida man kan träna lyckat under en kolhydratfattig mathållning eller inte, men de som har förutsättningarna kan räkna med sig en träning som är lönande energimässigt. Dock bör man beakta att det kan ta lång tid för kroppen att vänja sig gå på fett istället för kolhydrater. Över lag gäller att ju mer otränad man är desto längre tid tar det för kroppen att ställa om sig.

Det har visat sig att just vid styrketräning så är det flera som bygger muskler snabbare med reducerad mängd kolhydrater i kosten samt ökad mängd fett. Det gäller därtill att ha en god balans mellan intaget av protein respektive intaget av fett. Ett kraftigt ökat intag av naturligt animaliskt fett är att föredra.

Den som äter mindre kolhydrater har möjlighet att erhålla en utomordentlig grundkondition. Det har visat sig att personer orkar promenera långa sträckor och ofta när de ägnar sig åt Atkinsdieten, och det utan att tillföra någon extra energi. Det gäller dessutom de som inte motionerat på flera år. Däremot kräver löpning mer kraft vilket är något som kan bli bättre med hjälp av bättre rutin och en mer långtgående process av Atkinsmetoden.

Det är högts personligt när det är lämpligt att bege sig ut på intensivare löprundor. Det verkar som att uthålligheten för de som går på Atkinsdieten blir bättre medan de kortare intensivare inslagen i träningen blir mer påfrestande. Genomgående så gäller det att testa sin kropps begränsningar under Atkinsdieten och upptäcka en bra balans i sin träning.

I enlighet med Atkinsdieten är ju alltid ett visst begränsat intag av kolhydrater tillåtet och många anser att det är optimalt att göra det intaget i anslutning till sin träning. Hittar man en bra balans och lär sig när sin kropp är i störst behov av kolhydratintaget så ger det extra kraft åt träningen.