Förebygg ID-kapning

Det är naturligtvis ingen som vill bli offer för en bedragare. Idag kan man inte vara helt trygg med tanke på de näst intill oändliga möjligheter det finns för en bedragare att stjäla en identitet. Det är mycket skrämmande men ett faktum som man måste beakta med väldigt stort allvar. Men för att känna sig i alla fall någorlunda trygg så är en utökad medvetenhet kring problemet en bra förutsättning eftersom man då får större inblick i vad som måste åtgärdas för att motverka en ID-kapning.

ID-kapning handlar i första hand om att bedragren stjäl känslig information om sitt offer. Det kan vara information som kan utnyttjas till att komma åt offrets bankkonton och det kan även gå så långt att bedragaren tecknar lån i offrets namn. Den som saknar en god försäkring mot ID-kapning kan på så sätt bli skuldsatt för all framtid. Tanken är som sagt skrämmande.

En bedragare kan utföra en hel del innan den blir upptäckt, och med tämligen limiterad information är det tillräckligt för att förorsaka kaos i offrets liv. Att bedragarna köper dyra varor i offrets namn eller tar SMS-lån är något som de genomför på ett mycket enkelt vis.

Det gäller att vara ytterst noga med hanteringen av sina egna personliga känsliga uppgifter. En riktigt erfaren bedragare har inga problem med att vittja brevlådor och på så sätt komma över känslig information. Men det är även vanligt att ID-kapning sker på webben eftersom stor del av vår känsliga information lagras där på olika sätt.

Det är därför absolut nödvändigt att ha oerhört starka lösenord. De bör helst innehålla både små och stora bokstäver samt siffror och diverse tecken. Det får inte vara för kort heller. Det är givetvis även viktigt att tänka på att ha så många annorlunda lösenord som möjligt för olika inloggningar. Det försvårar avsevärt för en eventuell bedragare. Tänk om man däremot hade ett och samma lösenord för samtliga inloggningar. Det kan vem som helst räkna ut att det skulle innebära fruktansvärda konsekvenser.

Det är inte bara privatpersoner som råkar ut för ID-kapning utan dessutom företag. När företagen drabbas så brukar bedrägerierna utgöra en enorm omfattning. Det är inte sällsynt att det kan röra sig om miljonbelopp. Bedragarna tecknar vanligtvis nya kreditkort i företagens namn och köper varor som säljs vidare. Pengarna går givetvis direkt ner i bedragarens ficka.

Det är besvärligt att redogöra kortfattat för alla typer av tillvägagångssätt för ID-kapning, och vilka möjliga konsekvenser det kan bli. Den definitivt vanligaste konsekvensen är dock att det försvinner pengar.

Den som vill veta mer och önskar få konkreta råd på vad man måste tänka på för att skydda sig bättre bör läsa boken ” Hur man skyddar sig mot ID-kapning” skriven av Gert Strand. Det är en bok som ger detaljerade upplysningar och konkreta råd på hur man bäst skyddar sig. Det är en extremt meningsfull bok som alla borde läsa. Det bästa av allt är att den finns tillgänglig gratis som e-bok via landets samtliga bibliotek.