En guide för dig som är ägare av Pointer

Det är vanligt att människor upptäcker hur givande det är att äga en eller fler Pointer, och det har även blivit otroligt populärt med Pointer för flera hundägare. Därför är det även naturligt att intresset för att lära sig mer om Pointer ökar, och att ägare av Pointer alltid vill hitta mer kunskap om rasen, dela med sig av sina egna erfarenheter av att vara ägare av Pointer samt ta del av andra ägares värdefulla kunskaper.
Allt därför att alla ägare av Pointer ska få ut det mesta av sin relation.

Denna sajt handlar om just sådan upplysning – smått och gott som är värt att veta om Pointer (praktiska detaljer, allmän upplysning med mera) – och målet med denna sajt är just att såväl ägare som hundar ska kunna fungera på ultimata sätt i vardagen tack vare den information som återfinns på platsen.

Registrering i kennelklubben är en bra början

En bra idé som nybliven ägare av Pointer är att registrera hunden hos Svenska Kennelklubben, som företräder såväl alla hundägare som hundar i Sverige och har många tusentals medlemmar. Då blir det lättare att finna allmänna tips som är betydelsefulla för hundägare i allmänhet och ägare av Pointer särskilt, samt att ta kontakt med andra ägare av Pointer därför att kunna mötas och byta erfarenheter och/eller låta hundarna leka alternativt realisera eventuell avel på ett bra vis.

Hundmat åt Pointer

Hundmaten är en nyckelfråga för Pointer progress. Genom att försäkra sig om att din hund får en ordentligt bra och balanserad kost ger du hunden möjligheter till ett långt samt trevligt liv ihop med dig. Utöver att hunden mår bättre – vilket givetvis har ett egenvärde i sig – och därmed också blir ett mer trivsamt sällskap kan också korrekt hundmat rent av vara en riktigt bra ekonomisk investering över tid.

Rätt kosttillskott kan till exempel vara en betydelsefull del. Genom att betala en aning mer eller vara mer grundlig i urvalet kan man spara mycket pengar (samt förbättra vardagen för samtliga parter) genom att med en god kost hålla hunden välmående och därmed förhoppningsvis kringgå upprepande och kostsamma besök hos veterinären med din Pointer. För den skull är det angeläget att ta till sig av expertinformation och hålla sig uppdaterad om nya vetenskapliga råd och rön om hundmat för Pointer.

Dressyrträning av Pointer

Så som många andra raser kan dressyrträning av Pointer vara ett alldeles briljant vis att skapa en bra relation med hunden, genom att umgås under långa stunder i form av en aktivitet som både ägare och hund tycker om, samtidigt som hundens motoriska färdigheter utvecklas och både hund samt ägare får välbehövlig motion.

Bra hundartiklar – stor hjälp för ägare av Pointer

En annan viktig aspekt för att ge Pointer en god miljö att utvecklas i är att investera i hundartiklar av bra kvalitet på varje relevant område: allting ifrån koppel till munkorgar, liggunderlag, Pointer och så vidare. Det ger tillfälle för hunden och dig som ägare att få det lättare i vardagen tack vare att skonsamma material används och hög funktion upprätthålls, samt hunden får korrekt hjälpmedel för att kunna utnyttja sin potential till max.

Bra hundartiklar och brett urval inom flera områden finns till exempel på sajter såsom brahund.se, en sajt som medför att du lätt kan finna det mesta du letar efter åt din Pointer utan större ansträngning.