Den vetenskapliga utvecklingen för Atkinsmetoden

Forskningen och dess goda resultat är självfallet en bidragande faktor till Atkinsdietens populäritet. Det vetenskapliga startskottet samt den vetenskapliga grunden för Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins påverkan skulle skänka upphov till ett oerhört engagemang hos bantare världen över. En ny bantningstrend började stegvis få fäste och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

På den tiden hade en ökad tendens till fetma uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att ifall man höll sig till regelmässig mathållning och på samma gång inskränkte de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning samt andra förbättringar relaterade till välbefinnande.

En uppenbar fördel med Atkinsdieten som också lockade otaliga bantare att komma igång med den, var att dieten tillät mycket av vad många ansåg vara aptitlig mat. Till skillnad från andra dieter kunde man fortfarande njuta av allehanda läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket självklart gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare samt praktiker av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer balanserad och på så vis blivit lättare att följa. Exempelvis uppmanade dieten på 80-talet att man skulle äta mycket ägg samt biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss kost.

På så sätt har Atkinsdieten oupphörligen varit under utveckling vilket i sin tur medfört att dieten alltid haft en aktuell status i samband som har haft med hälsa och föda att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad måste vara kontrollerat. När idealvikten är uppnådd måste en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater ska hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum återigen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning och andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan exempelvis handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Därjämte kan dieten medföra minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har även visat på indikationer på fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs primärt från ledande universitet och institutioner i USA. Åtskilliga experter inom landet bidrar till vetenskapliga underlag inom metabolism, fysiologi och livsmedelsvetenskap. Det finns ett otvetydigt engagemang av Atkinsdieten världen över p.g.a. dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt perspektiv får många människor bekräftelser som på löpande band beträffande Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär givetvis att Atkinsdieten ökar i populäritet än mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.