De fyra faserna

Det är en generell feltolkning att man för jämnan tvingas hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater när man går på Atkinsdieten. Det är självklart riktigt att man bör äta mer fett, grönsaker och protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten i enlighet med dieten beroende på var i dietens olika faser man är.

Det är därför angeläget att räkna intaget av kolhydrater för att inte överskrida den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de olika faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man befinner sig i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen får man äta maximalt 20 gram kolhydrater om dagen. I viktminskningsfasen får man förtära 40-60 gram kolhydrater dagligen. Den så kallade mellanfasen är anpassningsbar på så sätt att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men över lag äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att själv utvärdera hur mycket kolhydrater kroppen klarar att förtära utan att gå upp i vikt.

När man väl har hittat jämviktsläge vad gäller kolhydratintaget så har man nått underhållsfasen som är tänkt att vara en fas som ska vara livet ut. Även om tanken är god kan det ske att man då och då ånyo hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är därför inte konstigt att växla mellan de olika faserna under livets gång.