Att tänka på inför valet av TA-system

Att välja TA-system för sin rörelse är ett stort kliv. Det krävs mycket funderingar kring företagets behov och därefter välja rätt system. Självklart finns det ett stort antal faktorer att tänka på inför valet av TA-system. Mer information: https://magentofraktmodul.se

Det är inte enbart de tekniska funktionerna som bör vara avgörande när ett TA-system ska införskaffas. Vem vill äga ett system som hela tiden krånglar? På samma sätt som man vill att motorn i bilen ska vara pålitlig och bidra till många felfria mil, vill man också att sitt TA-system ska vara pålitligt. Det är ju extremt relevant att systemet alltid är tillgängligt och att det inte hela tiden drabbas av driftfel. Om systemet är ur funktion funkar ju inte det väsentliga, d.v.s. att reservera transporter.

Det kan bli oerhört dyrt och arbetsamt om verksamhetens transporter blir stående. Det påverkar nämligen i många led. Den som vill vara riktigt säker på att få ett stabilt och säkert TA-system bör välja ett av de etablerade systemen. Det är en försäkran i sig med tanke på att de är bra utarbetade och har förmodligen gått igenom omfattande uppdateringar medan systemet funnits på marknaden.

Det som är fullkomligt avgörande, eller i alla fall ett högst rekommenderat råd, är att välja ett TA-system med så hög ”upptid” som möjligt. Trots att det tycks vara omöjligt med en upptid på 100 % så bör man sträva efter att komma så nära som möjligt. Den procentuella siffran uppger i vilken mån TA-systemets servrar är verksamma. Att fundera på upptiden är extra viktigt ifall organisationen är omfattande och TA-systemet används av många olika administratörer.

Tänk på att ta fram en prognos för framtiden innan du väljer TA-system. Volymerna inom verksamheten kan ju mycket väl komma att ändras längre fram i tiden och det måste självklart även TA-systemet vara beredd på. Därför bör företaget kalkylera med vilka behov som måste mötas i nuläget, men också i framtiden.

För att ta fram en lämplig behovsanalys måste somliga grundläggande frågor redas ut samt analyseras över tid. Hur många transporter kommer registreras? Hur många användare ska vara kopplade till systemet? Ytterligare relevanta frågor är ifall de vanligaste transportörerna är anslutna till systemet samt ifall det är möjligt att lägga till transportörer som inte redan finns i systemet.

Den som ändå är osäker i sin uppskattning gör riktigt i att välja ett grundpaket. Det är relevant att det är ett paket som enkelt samt smidigt kan uppgraderas. Det är nämligen både tidsödande och en obehövlig procedur att byta ut TA-system helt och hållet.

Men den som sannerligen vet vad verksamheten kräver av ett TA-system, och önskar mer avancerad funktionalitet, ges självfallet möjlighet att uträtta mer än endast abonnera transporter. Det ultimata är att ringa och prata med leverantörer samt kolla upp vilka möjligheter som finns. Det kan exempelvis handla om olika prisfunktioner, ännu fler aviseringsmöjligheter och integrationer till e-handelssystem eller affärssystem och mycket mer.

I övrigt är det oerhört fördelaktigt ifall det ingår support för TA-systemet. En bra support bör vara snabb och pålitlig därtill ingå i den totala kostnaden för TA-systemet.