Atkinsmetoden och dess fyra annorlunda faser

Ett typiskt missförstånd vad gäller Atkinsdieten är att man alltid ska hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater. Det är självklart riktigt att man ska äta mer fett, grönsaker och protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten i enlighet med dieten beroende på var i dietens olika faser man är.

Klicklänk till mer info

Det är således betydelsefullt att räkna intaget av kolhydrater för att inte överskrida den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de skilda faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man befinner sig i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen tillåts man förtära högst 20 gram kolhydrater dagligen. I viktminskningsfasen får man förtära 40-60 gram kolhydrater om dag. Den så kallade mellanfasen är flexibel på så vis att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men över lag äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att personligen evaluera hur mycket kolhydrater kroppen klarar att äta utan att gå upp i vikt.

När man väl har hittat balans vad gäller kolhydratintaget så har man uppnått underhållsfasen som är meningen att utgöra en fas som ska vara livet ut. Även om tanken är god kan det ske att man emellanåt återigen hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är följaktligen inte underligt att byta mellan de skilda faserna under livets gång.