Atkinsdieten – en smidig diet lämpad för massa människor

Man hör ideligen att Atkinsmetoden ska vara anpasslig och passa massa olika personer. Vi har alla annorlunda förutsättningar och lever under särskilda villkor samt omständigheter. Då och då kan det betyda begränsningar i levnadssätt, och att exempelvis påbörja Atkinsdieten är därför inte självklart för alla med tanke på de risker dieten kan medföra för en del.

Den som lätt blir bitter och utmattad av blodsockersvängningar ska undvika Atkinsdieten. Samma sak beträffar den som har en ökad risk för hjärtsjukdom och har mindre bra kolesterolvärden. Det beror på att man enligt dieten äter stora mängder fett. Dock har inte det samband i förhållande till den ökade risken kunnat bevisas i tillräckligt hög grad och samtidigt hävdar en del forskare motsatsen, d.v.s. att det inte alls föreligger någon risk.

Den senaste tiden har det t.o.m. visats att det kommit flera positiva rapporter. Men experter rekommenderar likväl att man ska förhålla sig avvaktande till Atkinsdieten ifall man har hjärtsjukdom eller sämre kolesterolvärden till dess forskningen pekar åt samma håll och sålunda blivit mer etablerad.

Det finns flera fördelar med en lågkolhydratkost. Den fjärde fasen inom dieten innebär till exempel ett levnadssätt med jämvikt mellan näringsintag och motion. Emellanåt kan det vara besvärligt att bli motiverad, och inte sällan bryter människor dieter allt för tidigt.

Atkinsdieten är lämplig för den som inte ser det som en förlust att inte få frossa i pasta och bröd och som gillar tydliga regler. När man väl har vant sig med dieten så brukar suget efter exempelvis pasta vara försvunnet. Den som hellre drar ner på kolhydrater kan istället njuta mer av en fet sås eller varför inte lite vispgrädde.

Atkinsmetoden är också passande för vegetarianer samt veganer. Därjämte erbjuder Atkinsmetoden ett utbud av mat som passar att äta när man är ute och reser och kommer i kontakt med allehanda snabbmatställen och olika typer av restauranger. På så sätt kan Atkinsdieten ses som oerhört smidig.

Det är just flexibiliteten i dieten som gör den passande för flera människor. Den som äter enligt Atkinsdieten kan även vara flexibel mellan faserna och växla dem sinsemellan. Exempelvis kan en del människor vara i behov av mer tid än andra i induktionsfasen för att nå ketos. Och personer i den sista fasen, den så kallade underhållsfasen, måhända tvingas återfalla till induktionsfasen för att nämna ännu ett exempel.