Atkins och vetenskapen

Forskningen och dess goda resultat är givetvis en bidragande variabel till Atkinsdietens populäritet. Det vetenskapliga startskottet samt den vetenskapliga grunden för Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins inflytande skulle ge upphov till ett oerhört engagemang hos bantare världen över. En ny bantningstrend började stegvis få grund och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

Under den tiden hade en ökad benägenhet till kraftig övervikt uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att om man höll sig till korrekt mathållning och på samma gång inskränkte de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning och andra förbättringar relaterade till hälsa. Klicka här för mer info

En klar fördel med Atkinsdieten som även lockade många bantare att börja med den, var att dieten tillät mycket av vad flera ansåg vara aptitlig mat. Till skillnad från andra dieter kunde man ännu njuta av mångahanda läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket självklart gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare samt praktiker av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer stabil och på så vis blivit lättare att följa. Till exempel uppmanade dieten på 80-talet att man skulle inta mycket ägg och biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss mathållning.

På så sätt har Atkinsdieten alltid varit under progress vilket i sin tur medfört att dieten ständigt haft en aktuell ställning i sammanhang som har haft med välbefinnande och föda att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad ska vara kontrollerat. När idealvikten är nådd måste en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater måste hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum återigen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning samt andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan till exempel handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Dessutom kan dieten resultera i minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har dessutom visat på indikationer på fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs i huvudsak från ledande universitet samt institutioner i USA. Många experter inom landet bidrar till vetenskapliga underlag inom metabolism, fysiologi och livsmedelsvetenskap. Det finns ett otvetydigt engagemang av Atkinsdieten världen över på grund av dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt synsätt får massor människor bekräftelser som på löpande band gällande Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär givetvis att Atkinsdieten ökar i populäritet ännu mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.