Rengör ditt silver naturligt med natriumkarbonat

Natriumkarbonat, vars formel är Na2CO3, är ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämnen på jorden. Natriumkarbonat släpper ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Substansen är harmlös vid kontakt med huden, men kan orsaka retning i ögonen. I låga koncentrationer är det heller inte giftigt att förtära natriumkarbonat.

Natriumkarbonat kännetecknas som ett tämligen grovt fördelat vitt pulver. Det används i pulverform åt tillverkning och räknas som ett starkt alkali. Det används mycket i glastillverkning, för kemisk bearbetning samt i tvåltillverkning.

Natriumkarbonat förekommer naturligt på jorden men det kan också tillverkas. Det finns stora fyndigheter i till exempel USA, Botswana, Kina, Mexiko, Indien, Sydafrika samt Turkiet. Vid tillverkning av natriumkarbonat blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Natriumkarbonat passar utmärkt för rengöring av tyngre smuts. Dock är det något frätande så det rekommenderas att använda handskar och skyddsglasögon. I vanligt tal brukar natriumkarbonat även kallas tvättsoda som emellanåt kan finnas att inhandla i dagligvaruhandeln.

Annars finns det ofta i färgaffärer och kan då även kallas målarsoda. Vid sökning på nätet efter t.ex. vart kan man köpa natriumkarbonat
hamnar man oftast på hembryggning.se som har ett jättesortiment natriumkarbonat. Natriumkarbonat neutraliserar många fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande.

Det finns även goda förutsättningar att få rent silver med hjälp av natriumkarbonat. Innan man påbörjar processen bör man tänka på att rengöra silvret noga. Det får inte finnas någon smuts eller fett kvar. Man placerar en bit aluminiumfolie i en glasskål och häller på kokanade vatten ihop med natriumkarbonat.

Det silver som sedan ska rengöras doppas ner i skålen så att det kommer i direkt kontakt med foliet. Det börjar bubbla omedelbart men det slutar efter ett tag. Det brukar vanligen ta några minuter. Beläggningarna på silvret ska nu ha avlägsnats. Ta därnäst upp silvret och skölj av det med kallt vatten och torka och gnid med en trasa.

Processen är verkningsfull på så vis att silvret inte slits på samma sätt ifall putsmedel hade använts. Det beror på att silvrets beläggning som utgörs av silversulfider omvandlas till metalliskt silver samt svavelväte. Det blir med andra ord till gas. Se för den skull till att lufta ordentligt ifall det är hårt oxiderat silver som ska behandlas.

En varning bör dock utfärdas för att processa nysilver tillsammans med natriumkarbonat. Försilvring som möjligen riskerar att vara genombruten genererar då mörka fläckar.

Natriumkarbonat – ett effektivt ämne

Natriumkarbonat (Na2CO3) brukar även gå under namnen hushållssoda och målarsoda. Natriumkarbonat är en jonisk förening som i vatten ger ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) och en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Ämnet är ett av världens viktigaste på jorden och finns naturligt men kan produceras syntetisk väg. Vid syntetisk framställning blandas natriumklorid (salt) och ammoniak. Det finns mycket med natriumkarbonat i exempelvis USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Turkiet samt Sydafrika.

Natriumkarbonat har en neutral lukt och neutraliserar flertal fläckar och lukt på ett väldigt effektivt sätt. Det passar utmärkt för all typ av rengöring av tyngre smuts. Dessutom funkar natriumkarbonat enastående åt att ta bort beläggningar på silver. Många hushåll använder natriumkarbonat för att erhålla ny glans åt sina silverföremål.

Natriumkarbonat känns igen i sin fasta form som ett förhållandevis grovt fördelat vitt pulver. Många tillverkningsindustrier använder ämnet i fast form. Till exempel glas- och tvålindustrin. Natriumkarbonat är I synnerhet bra lämpat inom dessa områden eftersom natriumkarbonat var köpa
är ett kraftfullt alkali.

Den fasta och också vattenfria formen av natriumkarbonat brukar fungera mycket effektivt som rengöringsmedel. Innan man till exempel vävsätter eller tapetserar kan natriumkarbonat vara till stor nytta. Det gäller att tvätta väggar som inte kräver förarbete noga med natriumkarbonat (eller målarsoda som det normalt kallas i sammanhanget). För att fett och smuts på ett effektivt sätt ska lossna så ska en svamp användas, och det är viktigt att regelbundet skölja den med vatten. För övrigt kan natriumkarbonat fungera bra för att rengöra och bleka tryckimpregnerade trädgårdsmöbler och för att exempelvis vårda trall.

Är det farligt om man råkar få natriumkarbonat på huden? I vissa fall kan det upplevas en aning frätande så för den skull bör handskar och skyddsglasögon användas. Men i regel är det på intet sätt farligt att få natriumkarbonat på sig. Man bör dock jämt ta det säkra före det osäkra. Dessutom ska man vara noga med att se till att inte få det i ögonen eftersom det kan medföra sveda och irritation. Natriumkarbonat är heller inte farligt att förtära under förutsättning att koncentrationerna är väldigt låga. Man bör dock ställa krav på att inhandlad flaska med natriumkarbonat har en barnsäker kapsyl.

Natriumkarbonat används av många som vill få sitt silver att skimra på nytt. På så sätt rengörs silvret och beläggningar avlägsnas i en mycket verkningsfull process. Innan man använder sig av metoden ska man dock vara noggrann med att ta bort grövre smuts och fett från silvret.

Man placerar en bit aluminiumfolie i en glasskål eller liknande och strör över natriumkarbonat och sedan häller över kokande vatten. Det silver som man önskar rengöra doppas i skålen så att det kommer i kontakt med natriumkarbonatet och foliets yta. En reaktion uppstår och det börjar bubbla kraftigt i skålen i några minuter. Beläggningarna på silvret ska ha avlägsnats när det bubblat klart. Därefter tar man upp silvret och sköljer det med kallat vatten och torkar och gnider det med en trasa. Silvret har nu fått nytt liv och blänk.

Beläggningen på silvret utgörs av silversulfider som i den bubblande processen omvandlas till metalliskt silver och svavelväte. Eftersom silversulfiderna blir till gas bör man vädra ordentligt både under och efter behandlingen av silvret. Det gäller särskilt ifall hårt oxiderat silver ska behandlas.

Fördelen med att behandla silver enligt ovan metod är att det behålls finare längre. Det slits nämligen inte på samma sätt som om putsmedel hade använts.

Natriumkarbonat finns vanligtvis att införskaffa i dagligvaruhandeln. Det brukar gå under benämningen målarsoda i främst färgbutiker och hushållssoda i flera övriga affärer. På internet finns det på prisad.se och ett jättesortiment finns på hembryggning.se.

Natriumkarbonat – ypperligt för rengöring

Att använda sig av natriumkarbonat är ett gammalt välfungerande knep för att borttaga beläggningar från silver. En bit aluminiumfolie ska dölja botten på förslagsvis en glasskål. Därpå strör man ut natriumkarbonat för att sedan tappa över kokande vatten.

Silvret ska doppas i skålen så det kommer i bekantskap med folieytan samt natriumkarbonatet. Var noggrann med att avlägsna grövre smuts och fett innan silvret doppas. Tänk på att man inte ska bearbeta nysilver enligt den här metoden. Försilvring som möjligtvis riskerar att vara genombruten tenderar att leda till mörka fläckar på föremålen som ska behandlas.

I samma ögonblick som man stoppar ner silvret i skålen börjar det bubbla rejält i några minuter. När det slutat bubbla ska beläggningarna på silvret ha avlägsnats.

Det som äger rum i vattnet är en mycket effektiv process. Det som sker är att silversulfider som utgör beläggningen på silvret istället omvandlas till metalliskt silver och svavelväte. Eftersom det blir till gas är det angeläget att lufta ordentligt – särskilt ifall hårt oxiderat silver ska behandlas. Att behandla silver enligt den här metoden medför att silvret inte slits på samma sätt som om putsmedel hade använts.

När beläggningarna är avlägsna ska man ta upp silvret och spola det med kallt vatten och torka och gnida med en trasa. Silvret kommer garanterat blänka på nytt och få nytt liv.

Vad är egentligen natriumkarbonat? Den kemiska formeln är Na2CO3. Det räknas som ett av världens mest använda och viktigaste kemiska ämnen på jorden. Natriumkarbonat ger ifrån sig en positivt laddad natrium-jon (Na) samt en negativ laddad karbonat-jon (CO3). Det är ofarligt för huden med bekantskap men ämnet, men däremot kan irritation i ögonen uppkomma. Det är heller inte giftigt att förtära natriumkarbonat under förutsättning att koncentrationerna är mycket låga.

Det förhållandevis grovt fördelade vita pulver är vad som kännetecknar natriumkarbonat i sin fasta form. Det är vanligt att pulverform av natriumkarbonat används i tillverkningsindustrier eftersom det räknas som ett starkt alkali. Mer specifika och vanliga användningsområden varför natriumkarbonat snus
är inom glas- och tvåltillverkning.

Natriumkarbonat är naturligt förekommande på jorden men kan även produceras artificiell väg. Större naturliga fyndigheter av natriumkarbonat finns exempelvis i USA, Kina, Botswana, Indien, Mexiko, Sydafrika och Turkiet. Vid en artificiell process blandas natriumklorid (salt) och ammoniak.

Bortsett från tillverkning så är det inte bara till att rengöra silver som natriumkarbonat är utmärkt för. Natriumkarbonat neutraliserar massor fläckar och lukt, och är ett ämne som själv inte är illaluktande. Det passar bra för all typ av rengöring av tyngre smuts. Med tanke på att det kan vara lite frätande så ska handskar och skyddsglasögon användas när man hanterar ämnet. Det är inte sällsynt att personer använder sig av natriumkarbonat i det vanliga hushållet. Men det brukar mer alldagligt kallas tvättsoda som emellanåt finns att köpa i dagligvaruhandeln. Natriumkarbonat finns ofta i färgaffärer men då ofta under namnet målarsoda. På nätet har hembryggning.se det största sortimentet av natriumkarbonat.