De flesta vill bli av med mossan

Mossa, som mestadels är grön, saknar rötter men kan antingen ha en kort stam eller mindre rötter i form av blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn och fukt i angränsande miljö. Det finns ungefär tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental existerar i Sverige.

Mossa

Mossa trivs generellt där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning genom sporer i bladen. Flera arter, till exempel vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Å andra sidan tycker mossa inte om köld, som åstadkommer att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, eftersom det är komplicerat att avverka. Det första man bör ta reda på när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att växa exakt där. Oftast beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En bra idé är att nyttja uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa. Mer tips här

Mossa som växer i gräsmattan är harmlöst, men ganska otrevligt. Den kväver omkringliggande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är även en god idé att se över gräsmattans dränering då det är en typisk orsak till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig miljö än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan omgivning. För att inte få mossa i sin trädgård man gödsla och använda kalk.

Mossa växer även på gångvägsplattor av betong, och över hustak. Mossa på tegelpannor kan vara en fara för taket. Detta för att mossa åstadkommer så att taket blir fuktigt och när vintern sedan kommer kan pannorna frysa sönder. Därför är det betydelsefullt att inte låta mossa få förankring på taket.

Man kan bli av med mossa, på olika vis. När det gäller mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att manuellt eliminera mossan med torrborste. Det är ett arbetsamt och farligt sätt att bli av med problemet, därför är mossa på takpannor något som man ska motverka förebyggande.

En billig och väl fungerande procedur är att fästa upp koppartråd över hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som gör så att mossan inte kan få fäste och börja växa. Det är dock viktigt att tillägga att mossa som redan förekommer på taket inte kommer att försvinna om man endast sätter upp en koppartråd. Man måste alltså göra det i preventivt syfte för att det ska få funktion.

När det gäller mossa i gräsmatta kan man använda sig av diverse medel, exempelvis mossa GTI och järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att mixa med vatten för att erhålla samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man inhandla på Granngården och liknande affärer.

Oavsett ifall man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det bästa: Fulstopp, så är det viktigaste man bör fundera på att förebygga återkomsten av mossa. Gör man ingenting annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer tillbaka redan nästa år.

För att undkomma mossa är det bästa man kan utföra att verka preventivt, med bra dränering samt näringsrik jord med neutral pH.

Bli kvitt ovälkommen mossa

Mossor är det vanliga namnet för vad som nuförtiden anses vara en kategori växter vilken inkluderar bladmossor, nålfruktsmossor och levermossor. Mossor har funnits på jorden i 450 miljoner år och de tre olika divisionerna är till utseendet lika varandra, men är egentligen inte så väldigt tätt besläktade med varandra som man tidigare har antagit.

Mossor är till utseendet vanligen gröna och saknar rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att växa på till exempel stenar i skogen, och man kan observera avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. En del mossor är förankrade med underlaget genom rotliknande utskott, men de är i regel inte alls lika stabila som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stjälk och ges sin näring från bland annat nederbörd och fukt i luften. Det är således via bladen, vilka har ständigt öppna porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa trivs att gro på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är alldeles för sur för att gräs inte ska vilja gro. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset betydligt mer resistent än mossa. Det är när någon eller en del parametrar inte håller måttet – t.e.x. vid näringsfattig jord alternativt fukt samt övervattning som mossan klarar sig på ett bra sätt än gräset.

Ibland är det lätt att blanda ihop mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. Deras växtsätt skiljer sig markant från det hos mossor – de gillar att gro på torra och soliga stälen. Lavar är vanligtvis grå eller grönaktiga till färgen och inte allt för sällan plattare än mossa.

Ett besvär gällande mossa är när det börjar gro på taket. Mossa trivs bra på hustak bestående av tegel, eternit samt skiffer, men växer dessutom gärna över underlag av betong och asfalt. Mossa begränsar fukt och växer in under takpannorna vilket kan resultera i att de går sönder när det blir vinter och kallt. Om man har mossa på taket så får man nästan räkna med att man tvingas eliminera den manuellt en regnfattig dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan leda till att pannorna missfärgas.

Många tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett kontinuerlig bekymmer. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt optimal växtplats för gräs. Ofta krävs en förbättrad dränering, men dessutom gödsel och stundtals även kalk för att neutralisera en sur jord. Länk till ytterligare information

Om man vill ta undan mossan är det betydelsefullt att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att växa där. Man kan dessutom ta hjälp av mossa gti alternativt järnsulfat, som det egentligen är, i anknytning med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och skall hanteras oerhört varsamt. Det är angeläget att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan eftersom det kommer att skänka gräset en skjuts i sin expansion, vilket i sin tur kommer att hindra att mossan så småningom kommer åter.

Man kan också använda väldigt klen lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter ger 550 liter. Dessutom försvinner samtliga virus, svampar som antraknos med mera. Äger Du egen golfbana så är detta tricket, i det närmaste obekant i sverige, man lägger ner arbete för hundratusentals kronor när man kan ansluta sprutvagnen och ordna det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som utför jobbet, gräsmattan blir desinficerad och alla virus dör på fläcken.

Man bör dock inte frukta att mossa växer i gräsmattan, på en del ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att växa än gräs och det kan då bli mycket fina inslag i ens trädgård.