Kan man nyttja mossa GTI och tak GTI på samma sätt?

Nuförtiden så är det flera som har en aning koll på järnvitriol eller järnsulfat som man också kan säga. Detta är ett medel som tar död på mossan och som kan användas på husets träpartier såväl som på gräsmattan. Men kan man använda mossa GTI och tak GTI på samma sätt? Svaret på frågan är både ja samt nej, det hela beror lite på vilken typ av järnsulfatprodukt som man väljer.

mossa på stenplattor

Järnvitriol till trä samt mossa GTI till gräsmattan

Till att börja med så kan det vara fint att vara medveten om att produkter som är till för att behandla trä vanligtvis kallas för järnvitriol och då och då med ytterligare en benämning. Detta är medel som kan göra mer än att få bukt med mossväxt då de även kan ge träpartiet en finare färg. Med mossa GTI samt tak GTI så är huvudsyftet att få bort mossa.

De här produkterna används ej på samma sätt vilket egentligen är ganska logiskt. Man kan ju inte ta sig fram över ett tak som man gör på gräsmattan och dessutom så krävs det lite andra egenskaper då man även behöver överlägga gräsets hälsa.

Se till att du handlar korrekt produkt

Även ifall det rent praktiskt kan vara så att man använder sig av järnsulfat och vatten och inget mer både för tak och gräs så finns det annat som kan påverka användarvänligheten. Betänk att en järnvitriol som är särskilt till för gräset kan komma i en smart dunk som ger automatisk blandning.

Ska man vattna gräsmattan med järnsulfat så kan det göra kraftig skillnad att använda sig av en produkt som är framtagen för detta. Att det därefter är så att man kanske sparar pengar på att själv blanda i en vattenkanna (100-200 gram järnsulfat till 10 L vatten) och vattna ut med spridarbom är en annan sak. För den som inte har något emot att lägga extra tid på detta så kanske det går lika bra att blanda med ett preparat som är till för taket.

Det finns järnvitriolprodukter som har tillsatser som är speciellt bra då man ska behandla en veranda, träfasad alternativt trävägg. Dessa ska man välja då det där med estetik är relevant. Mer detaljer: På denna sajten spridarramp.

God planering är mycket viktigt för en förtjusande gräsmatta och ett snyggt tak

Före du plockar fram den järnvitriol du har och börjar mixa med vatten för att förse järnsulfat till gräsmattan alternativt för att behandla taket mot mossa så ska du betänka hur du ska arbeta och när. Det finns årstider som är speciellt lämpade för att attackera mossan och därtill så kan det vara bra att repetera proceduren mer än en gång per år.

Börja med att lära dig mer om din gräsmatta och ditt tak för att komma fram till när samt hur du borde behandla. Först efter detta så kan du se dig om efter rätt mossa GTI alternativt tak GTI och köpa denna online alternativt i en normal affär. Med en bra plan så borde arbetet flyta på lätt och bra och du kan sedan se fram emot goda resultat samt en hemmiljö som är både sund och vacker.

Färdiga produkter är kolossalt dyra. Mossa GTI är 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till 1 liter, i en begåvad ejektordunk man kopplar på vattenslangen. För omkring samma kostnad köper man en större ejektordunk och 25 kg järnsulfat på allt-fraktfritt.se.

Samma ejektordunk funkar till Bensaltensid och Fulstopp för tak och gångar. Bensaltensid är den aktiva ingrediensen i Tak GTI och Grönfri – men till en bråkdel av priset.

Mossa gti – ett mirakelmedel eller en flopp?

Enligt TV-reklamerna är Mossa gti ett medel som gjort enorm succé. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti innehåller, precis som de allra flesta andra bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att införskaffa på exempelvis Granngården då det används bland annat som järntillskott i grisfoder, men det är nu olagligt att sälja till personligt bruk. Järnsulfat kan man annars mixa med vatten, drygt 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till ca 50 kvadratmeder.

Mossa gti består av bland annat järn-, svavel- samt kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset å andra sidan påverkas snarare i positiv kurs av medlet och blir en aning mer motståndskraftiga mot kommande mossangrepp.

Det ultimata sättet att bli av med mossan i sin trädgård, om man inte vill omfamna dess grönhet och låta den växa, är att se till så att marken blir mindre förmånlig för mossväxt. Detta åstadkommer man lämpligen genom att inte bespruta med medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan granska varför mossan växer i just din trädgård.

Mossa tycker om att expandera där det finns fukt, och gärna lite skugga. Det är en tålig växt som, även om den inte trivs, kan behärska långa perioder av torka utan att ta någon cellulär skada. När det sedan igen blir fuktigt samt blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan expandera där det är näringsfattigt och surt, till skillnad från gräs som i dylik omgivning blir bräcklig, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, speciellt i södra Sverige. I mellersta delen av landet har däremot problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset samt påväxt av mossa.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det således att göra förhållandena så gynnsamma som möjligt för gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Ifall man har stora mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara enastående för att ge gräset ett övertag. Det ska då helst distribueras på vårkanten, i mars-april, eller i oktober, alltid i samband med gödsling av gräsmattan. Klicka här för mer info

För att gräset ska trivas återigen är det viktigt att se över dränering så att den funkar som den bör och inte tillåter att vatten blir stående. Bristfällig dränering är för övrigt en vanlig orsak till mögel och annan påväxt i krypgrunder och källare. Således finns det flera orsaker till varför man bör ha en bra dränering runt sitt hus.

Man ska även gödsla lite sporadiskt för att gräset ska bli starkt. En mossangripen gräsmatta kan dessutom behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som förekommer i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett annat förslag är att ständigt använda gräsuppsamlare när man klipper gräset, särskilt ifall man har en trädgård som är benägen att bli blöt, det eftersom kvarvarande gräs annars behåller fukt och vatten.

Ett annat sätt att få gräset starkt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och bespruta hela gräsmattan. Då elimineras alla virus, antraknos, mossa, svampar och sjukdomar för vad man gör är att decinficera gräset. Utan samtliga dessa parasiter – som samverkar i att plåga och underminera gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året om man har egen golfbana.
Hittar man inte Bensaltensid så använd Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte om man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen därpå är det bilologiskt nedbrytet i så svag lösning.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta är det viktigt att förvalta den kontinuerligt, inte enbart sporadiskt slänga på en aning bekämpningsmedel så som mossa gti.