Har ditt hus drabbats av alger alternativt mögel?

Är man villaägare kommer man förr eller senare, med en aning otur, att behöva utföra en alg samt mögeltvätt på sitt hus. Det finns en massa olika metoder och många hävdar att det finns lika många metoder som det finns besvär med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- eller mögelangrepp. Det gör man enklast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp oftast, eller lättast, bildas. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med bristfällig dränering, där det förekommer betong som har drabbats av påväxt alternativt befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp p.g.a. dess rätt så unkna samt dåliga lukt. Man ska så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som bekymmer med bilen, ju längre tid det går till man åtgärdar problemet, desto mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden ökar exponentiellt med tiden.

Man kan, för att försäkra sig att man sannerligen har ett problem, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt samtliga angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen utföra det själv (vid mindre och ytligare angrepp), eller välja att hyra in en yrkesutövande saneringsfirma som till exempel Anticimex eller dylikt. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in yrkesfolk som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör åter referens till kostnaden vid problem med bilen.

Det finns en rad med diverse rengöringsmedel som man kan använda för att utföra sin alg samt mögeltvätt och det är rejäl skillnad på kostnaden för att köpa dessa rengöringsmedel. Det kan börja på enbart några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte jämt vara det dyraste som är det bästa.

I en granskning som Folksam nyligen med många av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen verkligen lämnade den tvättade ytan fullständigt mögelfri efter ett år. Och det mest iögonfallande var nog att det som slog de flesta av de andra rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel samt vatten.
I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter ett år, men gentemot flera andra rengöringsmedel så var detta ett utmärkt resultat. Oerhört få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt klara ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara bättre lyckades fullkomligt ta bort all antydan till påväxt av mögel. Mer information: På denna sajten
Det går alltså att genomföra en alg och mögeltvätt till en relativt låg kostnad, endast ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.

Vilka medel passar bra vid mögeltvätt?

Vid mögeltvätt kan det finnas olika medel som är lämpade åt uppgiften. Listan kan göras lång över olika mer eller mindre kostsamma medel. Vad är skillnaden mellan dem och är det kostsamma medlet varje gång det bästa?

Mögel ska man aldrig tolerera i sitt hus, då det kan bli riskfyllt för de som bor där. Hur starkt mögel påverkar människor är olika, bland annat är vanliga symptom vid mögelangrepp snuva, hosta, nysningar, upprepade infektioner, irriterad hud, eksem, huvudvärk, yrsel och onormal trötthet. Vanligtvis lider flera personer i huset på samma gång av liknande symptom.

För att mögel och annan mikrobiell påväxt ska tillväxa är det angeläget att det finns några gynnsamma faktorer. Den viktigaste är fukt. Ju fuktigare desto snabbare växer sig möglet stort. Andra viktiga komponenter är föda, vilket i stort sett innebär något organiskt och kan vara allting från träplankor till en halväten pizza.

För att svampar ska utöka fort behöver det vara en bra temperatur, vilket för de flesta mögel är någonstans strax över normal rumstemperatur, det vill säga mellan 20-25 grader. Och så behöver möglet tid på sig att utöka. Ju bättre de tre övriga faktorerna – fukt, föda och temperatur – är, desto kortare tid tar det för möglet att gro.

Man kan känna igen mögel på lite olika vis, bland annat är det relativt typiskt att möglet ger ifrån sig en illa lukt, att det eventuellt växer delvis synligt och att man börjar få något eller några av ovan nämnda symptom. Det är inte jämt enkelt att härleda upprepade förkylningar till mögel, heller är det inte alla gånger lätt att uppfatta lukten av mögel, speciellt inte i ett utrymme där man uppehåller sig mycket, så som sitt hem.

Det är viktigt att man tar reda på exakt hur stora delar av huset som har blivit angripet, vilka material det rör sig om och så vidare. Det har att göra med hur omfattande sanering huset måste genomgå. Ofta blir fasaden mögelangripen till följd av fukt, väder och vind. Det är betydelsefullt att man håller huset fräscht, också på utsidan.

Att tvätta fasaden kan kort bidra om den har blivit angripen av mögel och alger. Oftast kommer dock svamp och alger åter efter ett år eller så. Dessvärre spelar det ingen större roll vilket preparat man nyttjar. Tester visar att det funkar lika bra med fullständigt vanligt handdiskmedel som med dyra mögeltvättmedel.

En bra sak att fundera på om man har fått mögelväxt på fasaden är att rengöra noga med valt rengöringsmedel, låta torka och därefter måla med en bra färg. Detta verkar skydda huset långt mycket bättre än att endast rengöra med mögeltvätt och därefter inte måla om. Det är dock betydelsefullt att man väljer en bra färg.

När man tittar på mögeltvättmedel bör man tänka sig för både en samt två gånger – se till så att tvättmedlet är miljövänligt. Har man påväxt i sitt badrum, över kakel samt i kakelfogare, kan det vara lockande att använda sig av klorin. Det är inte enbart illa för miljön, klorin fungerar inte särskilt bra som mögeldödande medel. Istället kan man använda en blandning av vatten och antingen bikarbonat alternativt vittvinsvinäger. Länk till ytterligare information

Det finns dock ett medel för mögeltvätt som slår det mesta och det är Fulstopp.

Är det dags att tvätta bort alger samt mögel?

Är man villaägare kommer man förr eller senare, med en aning otur, att behöva utföra en alg samt mögeltvätt på sitt hus. Det finns en massa annorlunda metoder och många hävdar att det finns lika många metoder som det finns problem med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- eller mögelangrepp. Det gör man lättast med hjälp av att börja söka på de punkter där dessa angrepp oftast, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med dålig dränering, där det förekommer betong som har drabbats av påväxt eller befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess ganska unkna och dåliga lukt. Man ska så fort man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som besvär med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, ju mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden ökar exponentiellt med tiden.

Man kan, för att försäkra sig att man faktiskt har ett problem, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt samtliga angrepp i sitt hus bör man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur utbrett angreppet är kan man antingen uträtta det själv (vid mindre och ytligare angrepp), alternativt välja att hyra in en professionell saneringsfirma som till exempel Anticimex eller dylikt. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in yrkesfolk som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen hänvisning till kostnaden vid bekymmer med bilen.

Det finns en rad med diverse rengöringsmedel som man kan bruka för att utföra sin alg samt mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att köpa dessa rengöringsmedel. Det kan börja på bara några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte alltid vara det dyraste som är det främsta.

I en utredning som Folksam nyligen med många av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen verkligen lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest iögonfallande var nog att det som slog de flesta av de andra rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter något år, men gentemot flera andra rengöringsmedel så var det ett mycket bra resultat. Oerhört få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt uppnå ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara bättre lyckades fullkomligt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går alltså att genomföra en alg och mögeltvätt till en relativt låg kostnad, endast ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel. Ett bättre resultat erhålles med detta här

Vad bör man fundera på vid en alg och mögeltvätt?

Möjligtvis kommer de flesta ägarna till hus någon gång vara i behov av att utföra en tvätt av både alger samt mögel på huset. Det finns en massa annorlunda metoder och många hävdar att det finns lika många metoder som det finns besvär med alger och mögel.

Först och främst måste man dock känna igen ett eventuellt alg- alternativt mögelangrepp. Det gör man enklast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp mestadels, eller lättast, bildas. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med bristfällig dränering, där det finns betong som har drabbats av påväxt eller finns täckt eller bakom en installation av kakel. Läs mer här.

Man kan som amatör identifiera ett alg- eller mögelangrepp p.g.a. dess ganska unkna samt dåliga lukt. Man ska så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som bekymmer med bilen, ju längre tid det går till man åtgärdar problemet, desto mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man faktiskt har ett bekymmer, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt var man har problem med mögel. När man väl planlagt samtliga angrepp i sitt hus bör man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen uträtta det själv (vid mindre och ytligare angrepp), eller välja att hyra in en yrkesmässig saneringsfirma som exempelvis Anticimex eller liknande. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men ifall angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör igen hänvisning till kostnaden vid besvär med bilen.

Det finns en rad med annorlunda rengöringsmedel som man kan nyttja för att genomföra sin alg och mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på endast några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte alltid vara det dyraste som är det främsta.

I en undersökning som Folksam nyligen med många av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen verkligen lämnade den tvättade ytan helt mögelfri efter ett år. Och det mest uppseendeväckande var nog att det som slog de flesta av de andra rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lindrigare påväxt av mögel efter ett år, men i jämförelse med många andra rengöringsmedel så var det ett mycket bra resultat. Mycket få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt klara ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara bättre lyckades fullkomligt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går således att genomföra en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg utgift, endast ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.