Hur blir man effektivt kvitt med mögelsvamp?

Mögelsvamp är ofta förknippat med obehagliga problem samt dåligt lukt. Det förekommer en rad olika sorters mögelsvampar. Mögel kan avge mögelsporer, mykotoxin och MVOC (microbial volatile organic compound, gaser som vanligtvis uppfattas som dålig lukt).

Mögel skapar nätverk som kallas mycel, i vilket det växer långa trådar – hyfer. Längs med dessa trådar kan möglet flytta näringsämnen samt vatten. Uppbyggnaden medför så att mögelsvampen kan svälla sig oerhört omfattande och kan också leta sig in i porösa material så som trä och betong. Det är således ofta endast en liten del som syns.

Mögel som inte ger upphov till giftiga gaser används vid framställning av exempelvis ostar. Från mögelsvampen Penicillium kommer också penicillin, vilket är revolutionerande inom medicin och vårt främsta vapen mot bakteriella infektioner. Alltså är inte allt mögel jämt av ondo. Penicillium kan dock också ge allergi och astma ifall det får växa till sig i ett hus.

Vissa grupper av mögel, så som svartmögel, är fruktade ur hälsosynvinkel då de kan ge upphov till allvarliga svampinfektioner, till exempel Aspergillus som kan ge aspergillosis. Aspergillosis är en fruktad åkomma i synnerhet för människor med nedsatt immunförsvar och kan leda till döden.

Vanliga symotom som man kan utveckla ifall man är i mögelangripna hus är astma, allergi, hosta, nästäppa, hudirritation, upprepade förkylningar, onormal trötthet, mag- och tarmproblem med mera. Det är alltså ganska vaga symptom som inte ständigt för tankarna åt mögel. Ifall man upplever symptom som ovan nämnda är en bra idé att höra med andra som bor eller vistas mycket i samma hus om de upplever snarlika saker.

Man ska aldrig tolerera att bo eller uppehålla sig (jobb, skola, förskola och så vidare) i en byggnad som är mögelangripen. Det måste utföras mögelsanering. Man kan sanera på olika vis, och det är omdiskuterat vilka som är bäst.

Ifall mögelangreppet är smått och på oorganisk slät yta, så som kakel i badrum, kan man rengöra med hjälp av vinäger (vittvins-) eller bikarbonat utspätt i vatten för att eliminera möglet, hellre än att använda klorin, som förvisso funkar på dessa ytor, mer är väldigt giftigt.

Om det rör sig om porösa material är risken för motsatt verkan påtaglig om man använder klorin eftersom det ofta är utspätt med vatten och inte kan tränga ner och döda allt mögel. Det är troligt att mögelsvampen snart blommar upp igen efter en sådan åtgärd och det enda man har åstadkommit är att hälla ut en aning gift.

Ett bättre val än Klorin är Tvärstopp. Det fortsätter verka framåt i tiden.

Ifall möglet finns på mer porösa ytor, så som betong i till exempel källare, är det bättre att använda sig av foggingmetod eller fotokatalytiska luftrenare. Vid fogging värms saneringsmedlet upp så att det förångas till små droppar. Dessa droppar kan sedan lättare tränga in i porösa material och in i svåråtkomliga utrymmen och där eliminera mögelsvamparna.

Är mögelsvampangreppet så svårt att man inte kan bo kvar i huset förrän det har skett sanering kan man få ekonomiskt stöd från staten. Vid så allvarliga fall av mögel och annan mikrobiell påväxt räcker det vanligtvis inte med avfuktare och mögeldödande medel utan man måste avverka allt det angripna materialet. Klicka här för mer information Det är ett omständigt och dyrt projekt, men dessutom det enda som inte enbart tar bort mögelsvampen utan även sporer samt mykotoxiner.