Fukt och mögel kan leda till skador på huset

Mögelskador i hus är tätt förknippat med fukt. Fukt är nämligen den vanligaste orsaken till inte endast mögel utan skador i allmänhet i hus. Eftersom mögel vanligtvis beror på fukt är det sålunda relevant att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i stigande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Detta har sin grund i att många hus är undermåligt byggda eller har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är betydelsefullt att fundera på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är undermåligt ventilerat löper stor risk att drabbas av fukt och mögelskador. Bristfällig ventilation är dock inte den enda orsaken till fukt och mögel. Clicka här nu för mer data Det kan röra sig om läckande ledningar och rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Detta är en del sätt som i befintliga hus kan medföra fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus alternativt renoverar så är det viktigt att man inte lämnar byggnadsmaterial i exempelvis grunden eller på platser där de kan suga åt sig fukt och utgöra en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är även viktigt att byggnadskonstruktioner som behöver vatten, så som betong och cement, får torka rejält innan man lägger på golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad skilda symptom så som sömnighet, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan även bidra till allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för främst personer som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan även orsaka fula märken på bland annat väggar, golv samt tak. Till exempel vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel och kakelfogar. Dessa fläckar är mycket svåra att avlägsna även om de inte jämt förstör själva materialet.

Om man har den minsta föraning om mögel så ska man utreda orsaken och spridningen. Mögel kan man ana om man är sjuk i förkylningar ofta, ifall man känner en dålig lukt i huset eller att det kanske finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en ordentlig utredning kan man ta assistans av mögeltekniker som använder mögelhund för att spåra upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten och bikarbonat alternativt vinäger (fast inte bägge på samma gång) för att på ett miljövänligt vis kunna döda av mögelsvampen. Att använda klorin är onödigt eftersom effekten inte är gynnsammare än med ovan nämnd metod men miljöåverkan är betydligt större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en speciell apparat värmer upp mögelavdödande medel till kokpunkt varpå det avdunstas. Denna ånga kan tränga in i annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vara i rummet när foggingen sker, eftersom medlen man nyttjar även är farliga för människor.

Vid riktigt illa mögelangrepp, där man inte kan vistas i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man ges statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall ska man riva ut allt material med mögelskador och byta ut det för att helt få bort inte enbart svampen utan även mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Fulstopp.