Den dåliga lukten som kommer från mögel

Många som upplevt mögel känner till att det vanligen uppstår en dålig lukt. Mögelukten kan lättast beskrivas för den som inte någon gång känt den som unken och ofräsch. Det är dessutom en lukt som man jämt kommer att identifiera när man väl känt den en gång.

Mögelsvampar ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och mikrobiella lättflyktiga organiska gaser. Mögelsporernas uppgift är att sprida möglet, men de kan dessutom framkalla bland annat allergiska reaktioner om de blir inandade. Mykotoxinerna är mögelsvamparnas egna gift och det ger upphov till retning i luftvägarna men också andra symptom hos den som blir drabbad. Mykotoxinernas giftighet beror dels på svampsort, dels på mottagaren.

Mikrobiella lättflyktiga organiska gaser, eller MVOC (”microbial volatile organic compound”) som det även kan kallas är vad som bidrar till den dåliga mögellukten. Det bör tilläggas att en specialtränad så kallad mögelhund har lärt sig känna igen samt markera just dessa MVOC. Mögelhund kan vara bra att använda då man undersöker om man har mögel i huset.

Mögel-lukten är sådan, att den enkelt biter sig i väggar och inredning och det är då och då tillsynes omöjligt att bli av med den. Det fastän man har lyckats tillintetgöra möglet i sig. Lukten kan stanna kvar länge om man inte gör något åt den. Plagg som har börjat lukta mögel kräver vanligtvis att man tvättar dem flera gånger, och ibland hjälper inte ens det.

Mögel trivs bäst där det finns gott om fukt. Vanliga ställen där mögel kan påträffas i ett hem är badrum, källare samt vindar. Med tanke på att fukten är avgörande för möglets existens är det betydelsefullt att man ser över och åtgärdar dålig ventilation och även dränering ifall det rör sig om mögel i husgrunden. När man har att göra med mögelsanering är det ibland betydelsefullt att kombinera mögeldödande medel med avfuktning och förbättring av ventilationen.

Vad gäller sanering så förekommer det några olika sätt att bli av med mögel på. Vilket sätt man väljer är självfallet upp till var och en och bör grundas på mängden mögel man har att göra med samt var det befinner sig. Mer information: På denna sajten

Ifall möglet är väl synligt, exempelvis i badrum, över kakel eller andra släta material kan man tvätta med rengöringsmedel alternativt diskmedel och därefter torka av med rikligt med ättika. Man kan också använda sig av klorin, som avlägsnar möglet, men som dessutom är miljö- och hälsofarligt.

Finns möglet så att det är svårt att komma åt, i källare, krypgrunder och så vidare, kan fogging vara ett gott råd. Fogging är att man hettar upp mögeldödande medel till kokpunkten varpå det ångas, vilket sker i en särskild maskin. Ångorna kan lättare tränga in och komma åt på otillgängliga ställen.

Det allra drastiska sättet att bli av med mögel är att ta bort det angripa materialet och ersätta det. Det är dock dyrt och mödosamt, men det enda sättet som gör så att man blir till fullo av med mögelsporer och mykotoxiner.

För att bli av med lukten kan man nyttja foggingmetoden, men då värmer man istället upp ett annat medel vilket har till uppgift att neutralisera den dåliga lukten. Man kan också använda sig av ozon, som är reaktivt och på så vis slår sönder molekylerna som bildar den dåliga lukten. Dessa typer av luktsanering blir alltmer effektiva men kräver speciella apparater. Vid rätt behandling är inom kort mögel och dålig lukt ett minne blott! Efter saneringen – eller ännu hellre före någon skada alls – skyddar man mot nytt mögel med Tvärstopp alternativt Fulstopp.