Mögel i källare

Det är inte alls ovanligt med mögel i källare. Det finns olika orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, förutom badrum och vindar. En typisk anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som förr varit skonade är att flertalet äldre hus har blivit renoverade utan att därnäst skydda utsatta ytor med hjälp av Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus för att dra ner energiförbrukningen är både bra för miljön samt för plånboken, i det långa loppet. Flera äldre hus värmdes förr upp med oljepanna, som vanligtvis stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Därutöver var dessa hus ofta dåligt isolerade, särskilt när det gällde källare samt husgrund, då speciellt ifall huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning och bristfällig isolering är dyr och inte speciellt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns likväl en poäng, trots att den eventuellt snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar således någorlunda effektivt ut fukt som annars skulle stanna kvar i bland annat källaren och där föranleda mögel och övrig mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det lätt att det blir för välgjort och för nära. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, illa ventilerad källare – en perfekt grogrund för mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt illa lukt; det luktar unket samt gammalt även om det inte alltid växer på en synbar plats. Mögel växer helst på organiskt material, alltså exempelvis allt från trä till mat. Det kan dock också växa på oorganiska material, så som kakel och betong om det är smutsigt, helst belagt med jord och damm.

Mögel kan se ut på diverse sätt, men typiskt är antingen svarta små prickar vid svartmögel eller en luddig massa som gärna är vit alternativt grå. Andra färger förekommer förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Om man har mögel i källaren kan det spridas även till bodelen. Vissa mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge olika symptom ifall man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har också kommit fram till att mögel kan orsaka utmattning eftersom hosta samt andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra sätt för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en särskild foggingapparat som värmer upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Mer info här Denna ånga har lättare att ta sig ner i porösa material, så som betong, men är också bra därför att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden ska helst kombineras med avfuktning samt genomgång av ventilation och dränering av källaren. Det därför att möglet inte ska komma åter. Mögel beror nästan jämt på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller således att bli av inte endast med den synliga svampen utan också fukten. Gör man så kommer fukt och mögel i källaren inte återvända.