Mögel i huset? – så blir du kvitt med det

Det är inte enbart hus som varit mögelfria i åratal som plötsligt kan drabbas utan även nybyggda hus. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har mestadels sin förklaring i att huset har blivit inkorrekt byggt eller renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, helst byggda innan sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes dessutom ofta upp av oljepanna. Det är en kostsam och energislösande procedur att värma upp sitt hus på. Många har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga och billiga. Man har dessutom valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt ventilation då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Ofta när man tilläggsisolerar idag gör man det lite för bra. Lägg också till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med värme som läckte ut.

Man ges då ett hus som inte har lika bra ventilation för luften står mer still. Detta medför att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel gillar fukt, så där man har drabbats av fukt, där löper man också risk att få mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar ifall man ser till själva huset. En annan härlig plats för mögel att växa till på är i en husvagn och med tanke på att de vanligtvis lämnas fullständigt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig omfattande samt luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, i synnerhet inte när det gäller de första metoderna man bör testa för att få bort möglet. En metod, antagligen den billigaste och beroende på vart möglet finns, också en effektiv metod, är att tvätta grundligt med rengöringsmedel alternativt diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att rengöra det mögelangripna området med hjälp av klorin. Detta är dock inte speciellt miljövänligt, och man bör vara försiktig med klorin i utrymmen som man vistas stor del i. Fulstopp är ett ytterligare preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar dessutom framåt i tiden. Dock inte lika länge som Tvärstopp, som förmodligen skyddar längs av samtliga preparat.

En annan metod för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Det görs med hjälp av en speciell apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen och vrår.

Inget av ovanför nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, alltså det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar bara av själva mögelsvampen. Det tar också inte bort dålig lukt noggrant utan man kan vara tvungen att rengöra flera gånger, och det är inte jämt det hjälper. Det finns foggingmetoder också vid sanering av dålig lukt, men då används givetvis andra medel än vid mögelsanering. Mer information: På den här sajten

Den mest drastiska, och främsta metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet och ersätta det med nytt material. Då får man också bort mögelsporer samt mykotoxiner.

Fortsättningsvis är det angeläget att fundera på att huset är bra ventilerat och inte enkelt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det betydelsefullt att fixa komponenter som bristfällig lufttillförsel.

Mögel i huset – ett typiskt problem

Mögel i hus

Det är inte speciellt roligt när mögel angriper ens hus. Tack och lov är det inte omöjligt att bli av med det. Husmögel angriper ofta dåligt ventilerade utrymmen där det finns fukt. Fukt är nämligen avgörande för att mögel samt annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker mestadels möglet genom att man upplever en illa lukt när man kommer innanför dörren. Denna stank kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och upphöra känna lukten. Det är alltså inte varje gång enkelt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas väldigt mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande ihop med karakteristiska mögelfläckar och kanske även fuktfläckar, med tanke på att dessa två fenomen gärna kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett ifall det är husmögel, svartmögel eller av en annan typ, trivs i fuktig miljö där det får expandera ostört. Sådana platser är exempelvis badrum, källare och vindar. Många hus har drabbats av mögel på senare år. Detta har sin grund i skilda förändringar som har blivit av sedan huset byggdes, för vanligtvis rör det sig om hus som har en del år på nacken. Läs mer här

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att en del delar av huset inte värms upp lika kraftigt som tidigare, exempelvis källare. En annan orsak till den ökade förekomsten av mögel i hus är att flera hus inte var ordentligt isolerade när de byggdes – man eldade med olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat resulterade i att det uppstod en luftgenomströmning.

När man efteråt ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli lite mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta görs detta så bra att det inte blir någon luftgenomströmning alls – vilket också är meningen när man isolerar. Men tillsammans med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på olika platser i huset åstadkommer så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en degenererad lufttillförsel vilket gör så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ifred. För den skull är det av stor vikt att man, när man finner att huset har drabbats av husmögel, går igenom lufttillförsel och även dränering utanför huset ifall det rör sig om mögel i källaren alternativt i husgrunden. För att erhålla en bättre dränering ska man ta bort alla växter och all jord runt husknutarna samt ersätta det med väldränerande material.

För att få undan husmögel ska man främst undersöka hur mycket av huset som är drabbat. Man kan då ta hjälp av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och märker ut mögel.

Det ultimata sättet att helt bli av med mögel och även de hälsovådliga mögelsporerna och mykotoxinerna är att avlägsna allt det angripna materialet och byta ut det. Om man har större mögelskador, så att man ingalunda kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man erhålla statlig ekonomisk hjälp. Man ska då vända sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar samt bygger på rätt sätt! Helst även skyddar med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp innan något sker.

Mögel i hus, ett allt vanligare bekymmer

Det är inte bara hus som varit mögelfria i åratal som plötsligt kan drabbas utan också nybyggda hus. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har oftast sin förklaring i att huset har blivit inkorrekt byggt alternativt renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, gärna byggda före sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes också ofta upp av oljepanna. Det är en kostsam samt energislösande metod att värma upp sitt hus på. Flera har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga samt billiga. Man har också valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt ventilation då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Ofta när man tilläggsisolerar idag gör man det lite för bra. Lägg även till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som vanligtvis stod i källan och torkade ut denna med värme som läckte ut.

Man ges då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Det gör att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel uppskattar fukt, så där man har fukt, där löper man också risk att erhålla mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar ifall man ser till själva huset. En annan härlig plats för mögel att växa till på är i en husvagn och eftersom de oftast lämnas alldeles utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig omfattande och luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, i synnerhet inte när det gäller de första metoderna man bör testa för att få bort möglet. En metod, antagligen den billigaste och beroende på vart möglet finns, också en effektiv metod, är att rengöra noga med rengöringsmedel alternativt diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att tvätta det mögelangripna området med klorin. Detta är dock inte speciellt miljövänligt, och man ska vara försiktig med klorin i utrymmen som man vistas mycket i. Fulstopp är ett annat preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar även framåt i tiden. Fast inte lika länge som Tvärstopp, som förmodligen skyddar längs av alla preparat.

En annan procedur för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Detta görs med hjälp av en särskild apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen och vrår.

Inget av ovanför nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, alltså det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar endast av själva mögelsvampen. Det tar dessutom inte bort dålig lukt ordentligt utan man kan vara tvungen att rengöra många gånger, och det är inte jämt det hjälper. Det finns foggingmetoder också vid sanering av dålig lukt, men då används självklart andra medel än vid mögelsanering. alger och mossa..

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet och byta ut det med nytt material. Då ges man också bort mögelsporer samt mykotoxiner.

Vidare är det viktigt att tänka på att huset är bra ventilerat och inte enkelt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det viktigt att fixa komponenter som bristfällig lufttillförsel.