Har du drabbats av mögel i badrummet?

Att drabbas av mögel i badrummet är ett ganska typiskt problem. Detta har sin bas i att allting som mögel vill ha för att växa nästan alltid förekommer i ett fullkomligt typiskt badrum, om det är ostädat. Mögel trivs där fukt finns och växer gärna till sig i diverse skrymslen och vrår, där städningen kanske inte ständigt är den mest grundliga. Följaktligen är badrum, liksom odugligt ventilerade källare och vindar perfekta ställen för mögel.

I badrum förekommer det dessutom ofta gott om hudavlagringar och tvålrester i avloppsbrunnen i fogarna i kaklet. Det är sånt som mögel gillar att inta. Ofta känner man en dålig lukt i samband med att badrummet, eller vilket utrymme det nu än må vara, drabbas av mögel. Man kan lättast karakterisera lukten som unken och att om man någonsin har känt den så vet man exakt vad det rör sig om när man känner den igen.

I badrum växer möglet helst på kakel eller liknande släta material, alternativt i fogarna, utöver i alla skrymslen och vrån. Man kan se mögel som mindre svarta prickar, så kallat svartmögel. Det kan vara rätt så svårt att få bort, då fläckarna gärna missfärgar kaklet, eller vad det än sitter på. Fulstopp

För att få bort mindre mögelfläckar över kakel och i fogar kan man använda sig av diskmedel, tvättmedel alternativt något annat rengöringsmedel och gno noggrant på fläckarna. Avsluta med ättika för att motverka att möglet återvänder med detsamma. Man kan också använda sig av klorin, men ge akt på att det är oerhört miljöfarligt! Det dödar dock av möglet ordentligt.

Om man har större problem med mögel i sitt badrum så ska man fundera på varför och fixa eventuella bristande ventilationer eller dylikt samtidigt som man dödar av möglet för att inte få tillbaka det omedelbart. Man ska även se över golv och väggar så att det inte finns sprickor som låter möglet leta sig in i väggen och ges grepp där man inte lätt kan avverka det.

Det definitivt bästa sättet att bli kvitt med mögel är att avlägsna de angripna delarna och byta ut det med nytt material. Det tar inte endast hand om själva mögelsvampen utan också de hälsovådliga sporerna och gaserna som mögel avger, vilka ger både bristfällig lukt och kan orsaka irritation och symptomutveckling hos de som vistas i miljön.

Mögelsanering kan förekomma på andra sätt också, ett av dem är så kallad fogging. Det krävs då en särskild apparat som värmer upp det mögeldödande medlet så att det förångas. Ångorna har lättare att leta sig in material och nå svåråtkomliga utrymmen än när man endast stryker på ett likadant medel. Man bör inte vistas i rummet när man utför sanering på det sätt med tanke på att ångorna ofta är giftiga även för både människor och djur, inte endast mögel.

Just när det handlar om badrum är det betydelsefullt att man håller rent för att man inte ska få mögel eller annan mikrobiell påväxt. Det är därför en bra idé när man bygger badrum att se till så att det är lättstädat, också under badkaret. Samtliga ytor skyddas med Fulstopp eller ännu hellre med Tvärstopp. Fräscht och bra lufttillförsel är således primär för att undgå mögel i badrum.

Så lyckas du eliminera mögel i badrummet

Badrum kan efter en tids användande angripas av mögel. Badrum är våtutrymmen och i skrymslen och vrår hopas tvålrester samt hudavlagringar. Det är här möglet trivs och växer. I mjukfogar mellan badkar eller dusch samt vägg frodas mögel om det får vara lite fuktigt och orört. En annan orsak till varför mögel gillar just badrum är för att det bortsett från fukten är varmt. Varm luft kan bära mer fukt och därmed kan det bli mer fuktigt i ett varmt rum än i ett kyligt.

Mögel i Badrum

Det vanligaste möglet som finns i badrum är svartmögel. Det bildar svarta små prickar och är ytligt. Svartmögel innebär ingen stor hälsorisk och kan oftast lätt tvättas bort från kakel samt fogar.

Mögel i badrum bildas lättare då det inte finns ordentliga fuktspärrar utan vatten och fukt från badkar och dusch kan tränga in i materialet bakom väggarna alternativt under golvet. Är väggar och golv inte tillräckligt försedda med fuktspärr kommer även mögelproblemet att återvända snart igen fastän man har tagit bort det synliga möglet.

Mögel är inte jämt lätt att upptäcka. En del mögel, till exempel svartmögel växer förstås på synliga platser så som fogar och liknande, andra för med sig dålig lukt. Men en del varken luktar eller syns för blotta ögat. En del kan ha fått fäste innanför kaklet och det är först när man ska kakla om sitt badrum som man inser att det plötsligt rör sig om en större renovering än endast att byta kakel.

Ifall man misstänker att man har drabbats av mögel i badrummet, alternativt någon annanstans i sitt hus med för den delen, kan man ta hjälp av en mögelhund, en specialtränad hund som med sitt fantastiska luktsinne kan hitta mögel där en människas näsa inte räcker till. Man ska helst väcka misstankar om mögel om man har drabbats av fuktskador i golv och väggar. Sådana syns som bubblor under golvmattor och tapeter, missfärgningar och fuktfläckar eller att färgen lossnar. Få reda på mer här

Det första man ska ha i åtanke när man behandlar mögel är att eliminera källan. Varifrån kommer fukten? Hur stannar den? Det ultimata sättet att få bort mögel är att helt avlägsna det angripna materialet och byta ut det med nytt och torrt material. Ifall detta inte är möjligt kan man rengöra med Fulstopp mögeldödande medel, men det tar inte bort mögelsporer, mykotoxiner eller dålig lukt. Vid sanering av mögel bör man även se till att torka ut hela utrymmet, oavsett ifall man installerar nytt material eller om man tvättar det befintliga.

För att torka ut utrymmen kan man använda sig av avfuktare för bästa verkan. När man har tagit bort möglet ska man se till så att man inte får tillbaka det. Det gör man genom att ordna en fungerande ventilation så att man förhindrar att fukten stannar kvar onödigt länge i badrummet. Man ska även installera ordentliga fuktspärrar, i väggar och golv och gärna behandla ytorna med Tvärstopp.

För att undvika fuktskador samt mögel ska man se till så att badrummet är fräscht, det innebär frekvent städning under badkar och i samtliga skrymslen och vrår, för det är som sagt där möglet trivs. Har man ett fräscht badrum så minskar risken för mögel avsevärt!

Om du drabbats av mögel i badrummet så är det viktigt att vidta åtgärder

Mögel i badrum är ett vanligt bekymmer. Det har att göra med att badrum är en av de absolut bästa platserna för mögel och övrig mikrobiell påväxt att leva och växa sig stora. I ett typiskt badrum förekommer det ofta gott om skrymslen och vrår, mellan fogarna, under badkaret, i duschens hörn. Listan kan göras lång.

Badrum är därtill ofta varma och fuktiga, då de nyttjas just till att ta varma duschar och bad. Mögel trivs utomordentlig i en miljö där det förekommer fukt. Sist men inte minst förekommer det även gott om mat för möglet i ett typiskt badrum, nämligen gamla tvålrester och hudavlagringar som fastnat i de ovan nämnda skrymslena samt vrårna.

Vanligtvis uppträder mögel till en början som en illa lukt. Det luktar unket och motbjudande. Detta kan uppstå innan möglet faktiskt blir synligen ordentligt upptäckbart. Den dåliga lukten utgörs av lättflyktiga organiska gaser som mögelsvampen släpper ifrån sig.

Om en miljö är fuktig under en längre tid kommer möglet få lättare att tillväxa. Det kan inträffa ifall man har ett dåligt ventilerat badrum och inte har för vana att öppna fönster och dörrar samt lufta efter att man har tagit en dusch alternativt ett bad. Imma och fukt blir då kvar och försvinner sakta.

Ifall man därtill har små sprickor – de behöver inte ens vara synliga för blotta ögat – i badrummets kakel eller fogar så kan det resultera i att fukt och mögel tar sig in innanför kaklet. Det behöver då inte synas det minsta lilla på väggen och man kan rengöra hur mycket man vill, för när man väl tar undan kaklet kommer det finnas en fullständig koloni mögel där innanför.

Hur ska man då få bukt på sitt mögelproblem i badrummet? Det första man bör uträtta är att ta reda på var möglet finns. Om man misstänker att man har fått mögel i sitt hus så kan man ta assistans av en mögeltekniker som har en tränad mögelhund. Denna hund är specialist på att reagera och markera på lukt som kommer av mögel.

För att bli kvitt möglet och framför allt mögelsporer som kan vara direkt hälsovådliga så rekommenderas det att man tar bort allt befintligt angripet material och byter ut det. Det är då angeläget att man inte lämnar kvar byggmaterial där det blir fuktigt då det i sig faktiskt inte är helt sällan förekommande orsak till mögel.

Om man inte kan eller vill avlägsna det angripna materialet kan det räcka med att man tvättar med mögeldödande medel. Är det föga mögel, utan bara några svart prickar i fogarna kan man använda sig av tvättmedel, diskmedel eller något annat rengöringsmedel för att få bort möglet. Sedan tar man och torkar av kaklet med ättika. Dessa metoder tar dock enbart död på mögelsvampen, det tar inte bort de hälsofarliga sporerna. Ibland är även fläckarna väldigt besvärliga att få bort. Klicka för mer info

Oavsett om man har mycket eller en aning mögel i sitt badrum när man blir varse om det är det viktigt att se över anledningarna och eliminera risken för att drabbas av mögel igen. Det bör förekomma bra ventilation i badrummet. Det måste också vara fräscht och städas frekvent, i alla skrymslen och vrår så att möglet inte kan ges grepp igen. Man lägger på Tvärstopp eller Fulstopp som skyddar framåt i tiden. Det gäller således att hålla det fräscht samt torrt för att undgå mögel i badrum.