På vilket sätt kan mögel påverka allergi?

Visste du att mögel räknas som svamp och kan ge upphov åt allergier på grund av dess mykotoxiner och sporer? Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av dålig lukt för att de som bor i huset ska känna symptom.
Klicka här för mer information
Man kan ifall man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, speciellt tränade hundar som använder sitt enorma luktsinne för att lokalisera mögel.

Mykotoxiner är ämnen som finns i olika mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan genomtränga massor material, gärna porösa sådana såsom betong. En mögelangripen källare kan alltså resultera i besvär för de boende trots att de inte vistas i källaren mycket då mykotoxinerna letar sig iväg från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett försvar mot ett i sig ofarligt protein som förekommer i exempelvis pollen, hos pälsdjur alternativt i mögel. Reaktionen är snabb och av omväxlande utsträckning, allt från några utslag eller lite snuva till en anafylaktisk chock som tvingas behandlas akut för att inte få dödande utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och antas bero på att vissa celler i immunförsvaret som normalt tar hand om bland annat parasitangrepp inte har tillräckligt att göra och då utvecklar överkänslighet mot andra ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de främst i kontakt med människor genom luftvägarna – vi andas in dem. Således blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva och andningssvårigheter. Även rinniga och kliande ögon är förekomande.

Mögel trivs i fuktig samt stilla miljö, till exempel i källare och badrum som inte används. Har man fått mögel i sitt hus är det angeläget att man tar bort källan om man kan, eller sanerar den noggrant med mögeldödande medel såsom Fulstopp eller Tvärstopp.

Mögelsporer samt mykotoxiner försvinner dock inte fullkomligt ifall man endast sanderar. Det lämpligaste är alltså att ta bort de delar som är angripet och byta ut de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men om man drabbats av svår allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare bekymmer, exempelvis rinniga ögon samt snuva är det mestadels inga problem att flytta in tillbaka till huset relativt omgående efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, exempelvis mot pollen. Först och främst ska man prova undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, självklart, och då får man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som tas i tablettform och som verkar förebyggande inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som gör att luftrören svullnar och att det kliar i ögon och näsa. Man kan även använda sig av nässpray.

Mot rinniga ögon finns särskilda medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, precis som antihistaminer och de flesta nässprayer. Om man har besvär med astmasymptom bör man utredas för det och få tillpassad astmamedicin, oftast i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara oerhört jobbigt, men om man känner till hur man bör sköta det kan problemen minskas och till och med försvinna.