Bli kvitt mikrobiell påväxt

Mikrobiell påväxt betyder att det växer organismer som man inte ser. Det är således ett annat ord för mögel, innan det har börjat synas såsom hårigt ludd eller svarta prickar på hela väggen. Mögel trivs där det är fuktigt, som exempelvis i oisolerade källare samt vindar. Mögel älskar också att växa sig stora och luddiga i badrum alternativt på gamla matrester.

Mögliga matrester är enkelt att ta hand om, det är bara att slänga det, gärna i en kompost där det gör nytta. Värre ställt är det ifall man får mögel samt andra mikrobiella påväxter i badrummet. Det är troligen ingen som anser att det är fräscht att placera sig i duschen, eller ta ett skönt bad ifall väggarna hotar med att äta upp en samt utrymmet stinker av illa lukt.

Vad bör man då tänka på för att kringgå mikrobiell påväxt och spridningen av mögel? Först och främst är det bra att känna till var de helst växer, vilket redan nämnts, nämligen där det finns gott om fukt. Dessvärre försvinner inte mögel och andra mikroorganismer som genom ett trollslag ifall man torkar ut utrymmena som har blivit angripna. Det förhindrar å andra sidan att det tillväxer och efterhand kommer det dessutom att gå tillbaka, men det tar tid. Påväxt kan inte växa över positivt laddade ytor, det är en god ide att bearbeta alla material med Tvärstopp – helst redan i ett nytt hus.

För att bli av med mögel krävs mer eller mindre drastiska åtgärder. Man bör helst börja med att utforska hur stora delar, och vilka, som är angripna. Ett mögelangripet utrymme luktar vanligtvis, men inte ständigt, dåligt. Lukten kan lättast beskrivas som unken och ofräsch – har man en gång luktat på mögel så kommer man för alltid känna till hur den lukten känns. Det kan också finnas synliga fuktskador på väggar, golv, tak och möbler, beroende på omfattningen.

Fuktskador kan te sig på skilda sätt; missfärgningar i tapeter samt bubblor i mattor är vanliga tecken. Mögel behöver inte jämt synas direkt på ytan. I exempelvis ett badrum där man städar noga, har en knappt synbar spricka i väggens kakel lett till att fukt kommer in innanför. Mögel tillväxer ordentligt innan man upptäcker det, då på grund av att det finns en dålig lukt i badrummet.

Hur blir man då av med mikrobiella påväxter, så som mögel? Det mest drastiska och bästa sättet är att avverka allt som är mögelangripet och byta ut med nytt material, som därefter skyddas med Tvärstopp. Det kan dock visa sig inte enbart svårt, utan eventuellt rent omöjligt i somliga fall. Då kan man ta till andra metoder, till exempel sanering genom Fulstopp mögeldödande medel som stryks på ytan. Om det är svårt att nå källan till möglet kan man ha användning av så kallad fogging.

Fogging är en metod där man hettar upp och förångar ett ämne som verkar avdödande på mikrober. Ämnet kommer då att befinna sig i små droppar att de kan tränga in i skrymslen som annars skulle vara väldigt svåra att rengöra. Man ska dock undvika att vistas i rummet medan fogging sker eftersom ämnena inte allt för sällan är giftiga.

När man har mögelsanerat samt åtgärdat fuktproblemen kommer det bli betydligt svårare för mikrober att växa till sig. En ren och torr miljö är det bästa vapnet för att hålla väck mikrobiell påväxt. Klicka här för mer detaljer

Mikrobiell påväxt – ett förstadie till bekymmer

När man säger mikrobiell påväxt menar man att det är en gynnsam miljö för mikroorganismer samt att sådana växer på platsen. En mikroorganism är en organism som inte syns för blotta ögat. Även om gränserna är vaga kan man påstå att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, somliga djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan emellanåt inkorrekt benämnas som mikroorganism, emedan ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan förenklat påstå att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare besvär med synbar mögel och liknande. Vanligaste orsaken till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer snart att bli angripet av mikrobiell påväxt samt mögel. Det är framför allt möglet som syns då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som ger dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer så småningom att stinka p.g.a. tillväxten bakterier.

Om man misstänker att man har fått besvär med mögel eller annan mikrobiell påväxt ska man inte avvakta utan ta itu med det direkt med tanke på att det bara kommer att bli värre. Det är därtill hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan medföra symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har undersökningar dessutom visat att mögel också påverkar nattsömnen eftersom att man får besvär med luftvägarna samt andningen.

Om man är osäker över var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som använder sitt briljanta luktsinne för att hitta just mögel. Det ultimata sättet att hantera mögel är att helt enkelt avverka och byta ut det angripna materialet med nytt och fräscht som därpå skyddas med Tvärstopp. Ifall det inte är möjligt kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan också använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan täcka mer otillgängliga utrymmen. Det är inte att rekommendera att man vistas i ett rum som utsätts för fogging då det vanligtvis är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det betydelsefullt att ordna de bekymmer som leder till mikrobiell påväxt. Eftersom fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att ordna ventilation och isolering ifall det gäller källare, vindar eller husgrunder, där det är vanligt med fukt. Också dränering är bra att titta över om man har bekymmer med fukt i grunden. Det kan också hjälpa ifall temperaturen höjs i samband med bättre ventilation.

En annan typisk tillväxtplats för mögel samt andra mikrober är i badrum och det kan te sig så dåligt att det tillväxer innanför kaklet, varpå man tvingas avlägsna det innan man kommer till källan. För att undvika mögeltillväxt i badrummet är det angeläget att fogarna är ordentligt täta och att man har en bra ventilation, och att man håller rent i alla skrymslen och vrår där mögel annars fort kan finna ett fotfäste. Mer data här

En torr och fräsch omgivning är en ogynnsam miljö för mikrobiell påväxt.