Olika metoder att motverka mossa

Det finns en uppsjö annorlunda medel mot mossa, men frågan är om de verkligen funkar, och vilket som fungerar bäst? Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är stundtals dyra pengar konsumenten får betala för en produkt som inte riktigt håller vad den lovar.

Mossa trivs där det finns skugga samt fukt, och har en högre tålighet än t.e.x. vanligt gräs när det gäller näringsfattig och sur jord och alldeles för mycket vatten. Mossa kan även kom igång och växa på olika andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt.

Mossor som växer över takpannor kan bli ett problem eftersom mossa behåller vatten och när temperaturen kryper ner till frysgrader kan det medföra att pannorna spricker. Alltså är det betydelsefullt för takets bästa att man inte tillåter mossa att växa där. Det finns dock i dagsläget inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge klättra upp via en stege och skrapa bort mossan.

Det är inte tillrådligt att spruta på bekämpningsmedel som är anpassade för gräsmattor över taket med tanke på att de kan missfärga pannorna. Om man trots det anser att det verkar vara en god idé så bör man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och därefter låta den ligga ute i väder och vind i åtminstone ett år, helst längre, därför att uppmärksamma hur pannan hanterar giftet.

Mossa har dessutom en fenomenal fallenhet att kom igång och växa i trädgårdar, i synnerhet där de inte är önskade. Det är dock kanske inte så underligt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll samt bra dränering så är vanligt gräs mer motståndskraftigt än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker är bristfälliga så kommer mossan att kunna ta över gräsmattan.

Ifall man vill ha en mossfri gräsmatta bör man först och främst se till så att det finns bra dränering, inte är för surt och välgödslat. När man klipper gräset, något som man ska göra ofta, gärna två gånger i veckan under växtsäsong, är det önskvärt att använda sig av en gräsuppsamlare med tanke på att det avslagna gräset annars blir kvar och därmed även binder kvar fukt. Det åstadkommer så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare. Läs mer här

I samband med att man gödslar, vilket man med fördel kan utföra på höstkanten, kan det också vara en idé att använda sig av någon variant av mossbekämpningsmedel, om man vill ha ett snabbare resultat. Otaliga medel mot mossa, så som mossa gti, består av järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott för grisar.

Rent järnsulfat är oerhört mycket mindre kostsamt än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat åt 10l vatten räcker till ungefär 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den så småningom att vara tillbaka. Den bästa lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.