Fair Gaming eller spelbolagens ansvar

Det kan vara härligt att kunna att det spelbolag du vill satsa dina surt förvärvade slantar i följer regelverket Fair Gaming. Lirar du på www.oceanialotteries.com kan man vara lugn.


Klicka på bilden

Spelansvar

Spelansvar är något som spel och spel operatörer, leverantörer programvara och tillhörande tjänsteleverantörer behöver bevara för att befästa sina erbjudanden bevara högsta standarder för att säkerställa en rättvis samt säker spelupplevelse som skyddar lirare från de negativa konsekvenserna utav spel och spelande.

Flertalet av spel samt spelkoder kräver idag operatörerna att se till att landbaserade och online speltjänster erbjuds på ett ansvarsfullt sätt.

Ansvarsfullt spelande omfattar områdena skydda utsatta kunder, förebyggande utav minderåriga besökare, skydd mot bedrägligt och kriminellt uppförande, info om sekretess, som garanterar snabba och korrekta kundbetalningar, vilket ger en just spelupplevelse, bevara etiskt samt ansvarsfull marketing, engagemang för nöjda kunder och befästa en trygg, säker och tillförlitlig driftmiljö.

Operatörer menar både landbaserade (t. ex. kasinon, spelbutiker) och online eller avlägsna operatörer.

Utsatta lirare
Upprätthållande av ansvarsfullt spelande praxis är en ansenlig förutsättning för att avta risken av spelproblem bland utsatta besökare.

Ett antal åtgärder innehar införts för att avstyra uppkomsten av spelproblem, inberäknad eget utslagning agenda och processer, offererar råd och stöd till spelberoende och bevilja spelarna att placera gränser för hurdan mycket de spenderar både i online och landbaserade spel kanaler.

Mer avancerade åtgärder, som spårning av spelares beteenden för att upptäcka tidiga indikation på spelmissbruk, håller på att utvecklas och genomförs inom online-industrin, särskilt bland somliga europeiska lotterier.

Minderåriga spelande kunder

Operatörerna är skyldiga att göra allt som står i deras sätt att säkerställa att minderåriga besökare ej får spela.
De åldersgränser är avhängig lagarna i den jurisdiktion där speltjänster erbjuds.
Förhindra minderåriga spelande besökare kräver operatörerna att se till att registreringen bearbetar klart beskriva politik emot minderåriga spelare och se till att kontroller på plats för att avsyna åldern på spelare.

Falsk och kriminellt uppförande

Operatörerna är skyldiga att genomföra anti-penningtvätt policy och förfaranden.
Detta innebär att genomföra en effektiv kundkännedom processer när man gör nya kunder samt spårning och rapportering misstänkta transaktioner.

Information okränkbarhet

Information privatliv avser skydd av kunddata och register mot obehörig alternativt onödiga avslöjanden.
Operatörerna är skyldiga att fullborda en politik som säkerställer kontroller och åtgärder har vidtagits för att avstyra obehörigt röjande samt utnyttjande av kundinformation.
Kundinformation avser vanligtvis till data såsom namn, adress, ålder, telefonnummer samt e-postadress.

Snabba samt korrekta kundbetalningar

Skall se till att betalningar till och från kundkonton skall utföras enligt formella samt dokumenterade processer på ett korrekt och snabbt fason.
Operatörerna tittar på vanligt att kundens medel förvaltas enskild från sina egna konton samt att de har tillräckliga avräknade medel för att betala samtliga spelare vinster samt utestående balanser besökare.

Fair Gaming

Alla spelprodukter bör testas för att befästa att de är rättvisa samt slumpmässiga och att de följer de bestämmelse som spelet.
Tester för att säkerställa rättvist spel alltmer utförs av oberoende organisationer.

Etisk och ansvarsfull marketing
Operatörerna borde komma de tillämpliga reklam uppförandekoder som vanligt se till att annonsering är faktamässigt adekvat och inte rikta minderåriga eller utsatta spelande besökare som spelande besökare som innehar egna uteslutna sej från spel.

Det förväntas också att operatörer ska söka tillstånd från kunden före de deltar i direktmarknadsföring genom användning av kundens personuppgifter.

Kundnöjdhet

Kunderna skall fritt kunna lämna synpunkter eller klagan till operatörerna samt förväntar operatörerna att har adekvata processer och rutiner för att administrera klagomål, antingen internt alternativt via en oberoende tredje part.
Exempelvis skänker ecogra. org en medling tjänst för tvister mellan spelare och operatörer.

Säker och genuin driftmiljö

Operatörerna är skyldiga att exponera interna kontroller samt processer som följer utav licensvillkoren som stipuleras utav lagstiftningen jurisdiktion som utfärdar spel och spel licenser.
Interna kontroller bör oxå genomföras för att säkerställa att alla operativa, ersättning samt tekniska system och processer fungerar absolut och effektivt.
Därjämte måste operatörerna visa tillräckliga affärsprocesser Continuity Management för att befästa att verksamheten kan fortgå i händelse utav oförutsedda omständigheter eller katastrofer.

Ansvarsfullt spelande uppförandekoder

För att säkerställa operatörer, leverantörer mjukvara och tillhörande tjänsteleverantörer upprätthålla principerna om ansvarsfullt spelande, innehar etiska bestämmelse utvecklats av många tillsynsmyndigheter, branschorganisationer samt ideella organisationer.

Dessa konkurrerande och överlappande koder coduct eller standarder har utvecklats över tiden därför utvecklingen av flera rättsliga samt handelsmässiga ramar.
Det har bekräftats inom branschen som tanke på det stora antalet ansvarsfullt spelande uppförandekoder finns det ett behov utav att ta ett steg tillbaka samt ompröva vad som behövs i industrin.

Europeiska organisationen för standardisering är att utveckla Ansvarig Remote Gambling Åtgärder som kan skydda kunderna samt se till att de Remote Gambling operatörer, leverantörer programvara och tillhörande tjänsteleverantörer agera ansvarsfullt, som skulle antas på frivillig basis.

Ansvarsfullt spelande Arrangemang
Ett antal industrin händelser innehar organiserats för att assistera industrin att framhäva ansvarsfullt spelande praxis.

Europeiska Gaming samt Betting Tankebana organiserade EGBA Ansvarig konferensen Gaming Day i Europaparlamentet i oktober 2010.
World Lotterie Association har aktivt organiserade arrangemang för sina medlemmar för att debattera och framhäva bästa praxis när det gäller spelansvar.

Den europeiska organisationen för studier av Gambling 8: e årliga konferens i september 2010 deltog forskare, beslutsfattare och branschföreträdare och mycket utav dess teman och diskussioner centrerades på spelansvar.

Känns tryggt att stoppa in insatser på www.oceanialotteries.com efter ha läst detta antagligen?