Håll fukten borta från din krypgrund

Om en krypgrund skulle vara dåligt gjord eller ha en bristfällig placering så kan fukt med lätthet påverka den negativt. Det är så pass typiskt att man talar om att vartannat hus med krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador samt mögel. Fukt i krypgrunden kan även ge upphov till dålig lukt från till exempel kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är konstruerade så att det bildas en ficka mellan själva huset och marken. Vanligen använder man betong och lättbetong för att konstruera grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad alternativt oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan anlägga den på berg utan att behöva spränga samt att man lätt kan rätta till sättningar genom att höja eller sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att sätta in en domkraft under huset.

På sensommaren och tidig höst, när medeltemperatur och luftfuktigheten är som maximal, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Det medför att luftfuktigheten kondenseras när den kommer in i krypgrunden, precis som när det bildas dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och medför så att den kan stå pall mot ännu en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte tillräckligt torr, eller som fallet är i Norrland, torr men mycket sträng, är sannolikheten stor för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken att råka ut för mögel och annan påväxt ökar då markant. Följaktligen bör man i förebyggande syfte bearbeta samtliga krypgrunder med hjälp av Tvärstopp, trots att man inte har eller har haft problem.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på olika vis. Det första man ska göra är givetvis att sanera därför att bli av med mögel samt dålig lukt. Efteråt är dränering, uppvärmning och uttorkning av yttersta betydelse. Avlägsna all jord och mull från grundens närmiljö liksom byggmaterial då det funkar som fuktreservoar och grogrund åt mögel. Byt ut jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är emellertid lite som att elda åt kråkorna, och är rentav en av orsakerna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt nuförtiden drabbas av mögelproblem – det är helt enkelt för dyrt att värma upp en husgrund där värmen försvinner rakt ut. Därför kan man isolera sin krypgrund. En del näringsverksamheter säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill se till, oavsett om man väljer en specialisolering alternativt en generell typ är att isoleringen ska funka som kondensspärr och därför att reducera ångtrycket under sommarhalvåret då luften är varmare.

En isolerad krypgrund är även användbar eftersom den isolerar resten av huset och därmed kan reducera värmekostnaderna under vintern. Bara isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som preventivt medel ifall man endast har haft lindriga problem med mögel samt fukt. Har man däremot större problem ska man använda isoleringen tillsammans med en aktiv avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som endast startar när det behövs. Mer detaljer: På denna sajten

När man väljer avfuktningsmaskin är det viktigt att välja korrekt. För krypgrunder bör man ha en maskin som kan avfukta kalla utrymmen. Det kan ske på olika sätt, till exempel genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten och en fas som genom värmetillförsel leder ut fukten mot utomhusatmosfären. Det kan också genomföras med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att utnyttja fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kall. På så vis minskar luftfuktigheten i utrymmet.