Kollodialt silver

De allra minsta partiklarna i kollodialt silver kan vara mindre än 1000 nanometer. Kollodialt silver är alltså silver i en mycket finfördelad form. Rent silver är ofarligt för kroppen vilket har uppmärksammats inom hälsokostbranschen och därför fort blivit populärt. Att det är ofarligt beror på att kroppen har ett effektivt utrensningssystem. Den mat vi äter och vattnet vi dricker består därjämte av silver som ju är ett naturligt grundämne.

Silver är en bakteriehämmande substans vilket upptäcktes redan i antikens dagar. I slutet av 1800-talet började man nyttja silver i olika mediciner som en antibakteriell substans. Dessa mediciner började sedan marknadsföras av läkemedelsindustrin.

Det har genomförts flertal studier kring kollodialt silver och det har påvisats att silverjoner inte påverkar de goda de goda tarmbakterierna acidofilus och bifidus. Grampositiva mjölksyrabakterier har nämligen en tjockare cellvägg än de patogena gramnegativa bakterierna.

Det kan bli tufft för silvret att gå igenom stora samlingar bakterier i tarmen. De goda tarmbakterierna påverkas följaktligen inte negativt av mindre mängder kollodialt silver. Om man önskar att nå längt ner i tarmen så fyller man upp ett dricksglas med vatten och blandar i en matsked kollodialt silver. Det är viktigt att häva i sig det hastigt för att silvret ska nå så långt ner i tarmen som möjligt. För ett bättre immunförsvar överlag så rekommenderas en tesked kollodialt silver om dagen.

För den som har skadat sig och drabbats av sår på kroppen är kollodialt silver effektivt för läkningen. Läkningsprocessen snabbas upp därför att silverjonerna bildar stamceller i området runt såret. Det innebär att såret i bästa fall kan läka upp mot 50 % snabbare och därtill utan att någon ärrvävnad uppstår. Vill man göra läkningen än mer effektiv bör man kombinera kosttillskottet MSM med kollodialt silver. MSM bidrar med svavel vilket är ett strukturskapande mineral. På så vis kommer läkningen snabbas upp ytterligare.

Har man bränt sig så är det fördelaktigt att använda kollodialt silver som hämmar smärtan och påskyndar läkning. Det kanske mest effektiva är att sänka ner hela den drabbade kroppsdelen i kollodialt silver men det går även bra att trycka en indränkt kompress mot det brännskadade området. Behandlar man sin brännskada i enlighet med denna metod så är det enormt udda att brännblåsor uppstår och smärtan klingar av hastigt. Huden kring det behandlade området brukar bli en aning hårdare, men efter några dagar brukar förhårdnaden ramla av.

Den som lider av Hepatit C tvingas vanligtvis ta starka mediciner vilka stundtals kan medföra biverkningar som kan upplevas som enormt besvärliga. För att hämma dessa virusnivåer kan man med fördel använda kollodialt silver. I somliga fall hämmas dessa nivåer så gott att de inte längre är mätbara. Även om de skulle vara mätbara så har det tillräckligt hämmande effekt som medför att ett ganska normalt liv kan levas.

Också vattenkoppor hos barn kan behandlas effektivt med kollodialt silver. Kliande utslag lindras om en tesked kollodialt silver intas varje alternativt varannan timme. Vill man vara säker på att vattenkopporna ska läka snabbare och också lindra ärrvävnad bör man rentav duscha huden med kollodialt silver med jämna mellanrum.

Urinvägsinfektioner är återkommande hos kvinnor. För dessa besvär är kollodialt silver hämmande. Det krävs inte mer än några teskedar kollodialt silver om dagen för att effekten ska bli preventiv.

I tarmen kan stundtals en svamp som heter candida uppträda tillsammans med de goda bakteriestammarna. Candida kan dessvärre spridas ut i blodet när man ofta går på antibiotikakurer. Det medför att den drabbade får försämrad hälsa och får ett extra sug efter socker. För att stävja den typen av spridning av candida så är kollodialt silver lösningen.

Kolloidalt silver vatten 1 liter

Den som har drabbats av kol upplever förmodligen en del besvär och att andningen känns tung är vanligt för många drabbade. Dock har kollodialt effekten att det lättar upp andningen hos personer som drabbat av kol. Det innebär att de inte behöver inta lika mycket syrgas. Dessutom dämpar silvret den pågående inflammationen i lungorna. Silvernanopartiklarna suger åt sig syre och hjälper till att förflytta det ur kroppen. Bra hemsida.

Herpes och Afte är andra besvär som kollodialt silver kan lindra. Man tar lite kollodialt silver på en bommullstops och trycker mot blåsan.

Kolloidalt silver effektivt mot bukspottkörtelcancer Symptom som kan resultera i bukspottkörtelcancer är till exempel krämpa i magen, gulsot och förlorad aptit. De flesta som drabbas av denna cancerform är över 65 år. Så många som tre fjärdedelar av allihopa drabbade patienter är över 65, och till antalet är det årsvis runt 900 människor som råkar ut för bukspottkörtelcancer. Bukspottkörtelcancer symptom Inte nog med att symptomen för bukspottkörtelcancer kan vara diffusa så kommer de dessutom vanligtvis i ett sent skede av sjukdomen. Följaktligen kan det dröja innan cancern upptäcks. När cancern växer i körtelns högra del där den stora gallgången passerar finns en risk för gulsot. Gallgången täpps nämligen igen så att gallan inte kan flöda ut i tolvfingertarmen. Ett gallfärgämne tas upp av kroppens vävnader och bland annat hud och ögonvitor kan få gulaktig färg. Smärtan i buken som kan bli till när man drabbats av bukspottkörtelcancer och beskrivs som smärta som sitter långt in i magen och strålar ut i ryggen. Övriga symptom är aptitlöshet och viktminskning som brukar framträda i ett oerhört sent skede av cancern. Båda dessa symptom leder till brist på kraft som bidrar till trötthet och i värsta fall nedstämdhet. När cancer uppstår i bukspottkörteln minskar produktionen av enzymer. Det leder till att fett som når tarmen inte kan brytas ner ordentligt. Tydligast visas det genom att avföringen förändras. Ett av de allra första symptomen bukspottkörtelcancer är diabetes. Det handlar om typ-2-diabetes alternativt vad man brukar titulera åldersdiabetes. Normalt hör åldersdiabetes samman med övervikt. Men ifall det inte finns någon övervikt och åldersdiabetes föreligger så är det möjligt att det har en koppling med bukspottkörtelcancer. Alternativmedicinering Inom alternativmedicinen kombinerar man vanligtvis läkarvård med att samtidigt ta kolloidalt silver som är en väldigt finfördelad form av silver. De minsta beståndsdelarna är i flertal fall mindre än 1000 nanometer. Kolloidalt silver har fått enorm uppmärksamhet i USA inom hälsokostbranschen. Det finns motståndare till kolloidalt silver som hävdar att dess goda hälsosamma effekter är en lögn. Men trots detta använder ca 10 miljoner amerikanare kolloidalt silver för skilda typer av behandling. Sedan länge har det varit känt att kolloidalt silver desinfekterar vatten. På så sätt blir silvret effektivt mot bakterier, virus, svampar samt parasiter som är encelliga. Studier har visat att kolloidalt silver fungerar som både ersättning och komplement till antibiotika. Det kolloidala silvret som innehåller silverjoner tar på ett effektivt sätt kol på stammar av bakterier som är resistenta mot antibiotika. Silverjonerna eliminerar den bakteriefilm som etableras kring bakteriernas kolonier. För den skull får antibiotika en försämrad verkan. Vidare har det enligt vetenskapliga studier uppmärksammats att kolloidalt silver samt dess silverjoner har en extremt bra effekt på cancerceller. Därtill ser silverjonerna till att inga biverkningar uppstår. Det påstås att silverjoner inte har sämre verkan än cytostatika. Personer som drabbats av bukspottkörtelscancer kan med fördel testa kur med kolloidalt silver. Den huvudsakliga anledningen till att kolloidalt silver är ofarligt är för det effektiva utrensningssystem kroppen äger. Hade det varit farligt hade naturen sagt ifrån därför att det finns silver i maten vi äter och vattnet vi dricker.

Alternativmedicinering mot bukspottkörtelcancer med kolloidalt silver

kolloidalt silver 1 liter

Symptom som kan leda till bukspottkörtelcancer är exempelvis krämpa i magen, gulsot samt förlorad aptit. De flesta som drabbas av denna cancerform är över 65 år. Så många som tre fjärdedelar av alla drabbade patienter är över 65, och till antalet är det årsvis omkring 900 människor som råkar ut för bukspottkörtelcancer.

Bukspottkörtelcancer symptom

Inte nog med att symptomen för bukspottkörtelcancer kan vara diffusa så kommer de därutöver mestadels i ett sent stadium av sjukdomen. För den skull kan det dröja innan cancern upptäcks.

När cancern växer i körtelns högra del där den stora gallgången passerar finns en risk för gulsot. Gallgången täpps nämligen igen så att gallan inte kan välla ut i tolvfingertarmen. Ett gallfärgämne tas upp av kroppens vävnader och bland annat hud och ögonvitor kan få gulaktig färg.

Smärtan i buken som kan uppstå när man drabbats av bukspottkörtelcancer och beskrivs som smärta som sitter långt in i magen och strålar ut i ryggen.

Övriga symptom är aptitlöshet och viktminskning som brukar framträda i ett väldigt sent stadium av cancern. Båda dessa symptom leder till brist på energi som bidrar till trötthet och i värsta fall nedstämdhet.

När cancer uppstår i bukspottkörteln minskar produktionen av enzymer. Det leder till att fett som når tarmen inte kan brytas ner ordentligt. Tydligast visas det genom att avföringen förändras.

Ett av de allra första symptomen bukspottkörtelcancer är diabetes. Det handlar om typ-2-diabetes alternativt vad man brukar titulera åldersdiabetes. Vanligtvis hör åldersdiabetes samman med övervikt. Men om det inte finns någon övervikt och åldersdiabetes föreligger så är det möjligt att det har en länk med bukspottkörtelcancer.

Alternativmedicinering

Inom alternativmedicinen kombinerar man ofta läkarvård med att samtidigt ta kolloidalt silver som är en mycket finfördelad form av silver. De minsta beståndsdelarna är i flertal fall mindre än 1000 nanometer. Kolloidalt silver har fått gigantisk uppmärksamhet i USA inom hälsokostbranschen. Det finns motståndare till kolloidalt silver som hävdar att dess goda hälsosamma effekter är en bluff. Men trots detta använder nästan 10 miljoner amerikanare kolloidalt silver för olika typer av behandling.

Sedan länge har det varit känt att kolloidalt silver desinfekterar vatten. På så sätt blir silvret effektivt mot bakterier, virus, svampar samt parasiter som är encelliga.

Studier har visat att kolloidalt silver funkar som både ersättning och komplement till antibiotika. Det kolloidala silvret som innehåller silverjoner tar på ett effektivt sätt kol på stammar av bakterier som är resistenta mot antibiotika. Silverjonerna eliminerar den bakteriefilm som etableras runt bakteriernas kolonier. Därför får antibiotika en försämrad effekt.

Fortsättningsvis har det enligt vetenskapliga studier uppmärksammats att kolloidalt silver samt dess silverjoner har en oerhört god verkan på cancerceller. Därutöver ser silverjonerna till att inga biverkningar uppstår. Det påstås att silverjoner inte har sämre verkan än cytostatika. Personer som drabbats av bukspottkörtelscancer kan med fördel testa behandling med kolloidalt silver fotsvamp barn
.

Den huvudsakliga anledningen till att kolloidalt silver är ofarligt är för det effektiva utrensningssystem kroppen äger. Hade det varit farligt hade naturen sagt ifrån eftersom det finns silver i maten vi äter och vattnet vi dricker.

Annika Dahlqvist har fått upp ögonen för kolloidalt silver

Kostdoktorn Annika Dahlqvist som är läkare och specialist i allmänmedicin har gjort goda uttalanden om kolloidalt silver eller så kallat silvervatten. Hon har bland annat berättat om en patient som för en tid sedan började må riktigt dåligt. Patienten gick ner drastiskt i vikt och tappade aptiten.

2,5 L Kolloidalt Silver

Det visade sig att hon hade metastaser i både lever samt njure och efter en rad skilda undersökningar kunde det konstateras att det rörde sig om pancreascancern även ifall inte det hade omedelbar anknytning med metastaserna. Statistiskt sett hade patienten uppskattningsvis 4 månader kvar att leva och det hade blivit aktuellt med palliativ behandling – dvs behandling i slutskedet. Det enda som fanns att uträtta var att tillhandahålla patienten smärtlindring.

Annika Dahlqvist var till en början tvivlande vad beträffar kur med kolloidalt silver som är en finfördelad form av silverpartiklar. De minsta beståndsdelarna är i flera fall mindre än 1000 nanometer.

Inom alternativmedicinen så är det förekommande att läkarvård kombineras med intag av kolloidalt silver. Inom hälsokostbranschen i USA har kollodialt silver fått stor uppmärksamhet. Trots att drygt 10 miljoner amerikanare använder kolloidalt silver så finns det motståndare som hävdar att de goda hälsoeffekterna är en bluff. Dahlqvist försvarar behandling med kolloidalt silver.

Kostdoktorn Annika Dahlqvist uppmärksammar D-vitamin

Det har uppmärksammats att cancerpatienter frisknat till med hjälp av kolloidalt silver. Livsmedelsverkets smutskastning av preparatet gjorde Dahlqvist än mer nyfiken, och samtidigt hade hon uppmärksammat att D-vitamin har en väldigt angelägen betydelse för olika processer i kroppen.

Den cancerdrabbade patienten som var i slutskedet av livet rekommenderades att ta en kraftig dos D-vitamin dagligen i kombination med två teskedar kolloidalt silver flera gånger om dagen. Ungefärligen blev det 15 ml kolloidalt silver vid fem skilda tillfällen per dag. I dessa doser ska dessa bägge preparat vara totalt ofarliga. Därtill fanns det ju inget att förlora på att testa denna behandling när inga andra alternativ fanns tillgängliga. Patienten hade gett sitt samtycke till behandlingen.

Mirakulöst kunde man några månader senare registrera att det inte fanns spår av cancer kvar i varken lever eller njure, vilket naturligtvis förvånade läkarna. Dock mådde patienten ännu dåligt och opererades någon månad senare. I samband med operationen togs cellprover och läkarna noterade förändringar i bukspottkörteln. Biopsin visade några veckor senare att patienten var cancerfri.

Efter det glädjande beskedet fick patienten rehabilitering och fick vistas många månader hemma med hjälp av hemtjänsten. Det palliativa teamet var mållösa men hängde likväl kvar under en tid som samtalspartner. Trots att patienten är svag efter sjukdomsperioden så tycks hon kunna leva länge till under drägliga förhållanden.

Kostdoktorn Annika Dahlqvist är undrandes till varför inte läkarna varit speciellt intresserade av huruvida patienten använt någon form av alternativ behandling. Utveckling av pancreascancer är någorlunda säregen och Dahlqvist anser att det vore önskvärt att granska närmare vilken effekt kolloidalt silver kan ha på åkomman. Läkarna tycks bara nöja sig med att hon tillfrisknat.

Den främsta anledningen till att kolloidalt silver är ofarligt för kroppen är på grund av det effektiva utrensningssystem som kroppen besitter. kolloidalt silver intag. Hade kolloidalt silver varit farligt hade naturen sagt ifrån eftersom det finns silver i maten vi äter och vattnet vi dricker.

Var köper man kolloidalt silver? Preparatet kan ibland sorteras under beteckningen ionplus alternativt silvervatten och säljs I de flesta hälsokostbutikerna och på allt-fraktfritt.se.

Kolloidalt Silver är en produkt som renar dricksvatten.

Kolloidalt Silver innehåller silverjoner samt silverpartiklar

Kolloidalt Silver innehar sålts som kosttillskott sedan 2001, men från och med 2010 fick den en ny EU-klassifikation, nämligen ”Desinfektionsmedel för dricksvatten”.

Dosering Kolloidalt Silver:
Blanda två tsk. per liter dricksvatten du önskar desinficera. Rör om om samt låt stå en kvart.

Vad är då kolloidalt silver?

Det är fråga om en produkt som innehåller mikroskopiska silverjoner som svävar i vatten.
Kolloidalt silver innehåller allmänt 10 ppm silver, som motsvarar 0,01 gram per liter. Produkten används för rening av vatten.

Fungerar det som kosttillskott?
Det är ett kosttillskott i många länder och även inom EU. Men inte nu längre, trots att den etablerade “Läkemedelsvärlden” tvingats erkänna preparat efter preparat från hälsokostsidan.

Tyvärr är kollodialt silver ett hotelse mot läkemedelsbranchen – de kan inte patentera den och sälja för 100 alternativt 1000 gånger tillverkningspriset. Så man vill hava bort det och innehar nästan lyckats.

Det förekommer emellertid en stor möjlighet. BBC har publicerat en video där man i forskning kombinerade kolloidalt silver med hjälp av antibiotika mot antibiotikaresistenta bakterier. Med hjälp av smakligt konklusion.
Läkemedelsbranchen kan helt enklet bliva måste att själva använda kolloidalts silver. kolloidalt silver dricka Då blir det totalt abrupt ofarligt igen…

Eller så går det med Glukosamin, ett kosttillskott som alla känner till funkar. Ett läkemedelsbolag registrerade det som medicin – då fick det inte säljas som kosttillskott längre.

Kolloidalt silver är inget blufftillskott

Extremt små silverpartiklar är vad som utgör kolloidalt silver. De minsta partiklarna i kolloidalt silver är vanligtvis mindre än 1000 nanometer. Trots oenighet i debatten så finns det starka källor som påvisar att rent silver är ofarligt för kroppen. Kolloidalt silver har emellertid uppmärksammats inom hälsokostbranschen och har blivit ett populärt kosttillskott – främst i USA.

Kolloidalt silver beskrivs vanligtvis som en mirakelmedicin och en del vill tro att dess hälsosamma goda effekter är en bluff. Faktum är att kosttillskottet används i USA av ungefär tio miljoner amerikaner och inte ett enda dödsfall finns registrerat. Det finns rapporter om en man som blivit blågrå i huden av en egentillverkad silverprodukt. Trots att det är en annan produkt tar media upp fallet i ett försök att lura personer att inte konsumera kolloidalt silver.

Kolloidalt silver är en godkänd produkt som desinfekterar vatten utan att några biverkningar uppstår. Det är effektivt mot svampar, virus, bakterier och encelliga parasiter. Förutom att rena vatten har produkten dessutom konstaterats kunna ha positiva hälsoeffekter både hos människor samt djur.

Den främsta orsaken till att kolloidalt silver är ofarligt är för att kroppen har ett effektivt utrensningssystem. Den föda vi äter samt vattnet vi dricker innehåller silver som ju är ett naturligt grundämne.

Silver antiviral
I enlighet med studier så har det visat sig att kolloidalt silver ska kunna både byta ut och komplettera antibiotika. Silverjoner eliminerar på ett effektivt sätt antibiotikaresistenta stammar av bakterier. Silver förstör bakteriefilmen som bakterier etablerar kring sina kolonier. Det innebär att antibiotikan inte kan få den verkan som är tänkt, medan kolloidalt silver har en antiviral effekt.

I enlighet med vetenskapliga studier har det visat sig att silverjoner har mycket bra effekt på cancerceller utan att biverkningar uppstår. Silverjoner ska ha åtminstone lika god verkning som cytostatika.

Att silver är en substans som är bakteriehämmande upptäcktes tidigt i historien. Under 1800-talet började silver användas i olika mediciner som antibakteriell substans. I samma veva började läkemedelsindustrin marknadsföra dessa mediciner. Man hittar mycket info online om man söker på kolloidalt silver eller på msm silver.

Det har visats att kolloidalt silver har otaliga hälsobefrämjande effekter fastän kritiker hävdar avvikande. Om man vill sanera tarmsystemet kan man med fördel fylla upp ett dricksglas med vatten och blanda i en matsked kolloidalt silver. Därnäst häver man kvickt i sig så att silvret når så långt ner i tarmen som möjligt.

Den som har sår på kroppen kan få verkningsfull vård med hjälp av kolloidalt silver. I och med silverjonerna bildar stamceller i området kring såret. På så sätt kan såret läka upp till 50 % snabbare och utan att ärrvävnad uppstår.

Även när man bränt sig så kan kolloidalt silver undertrycka smärtan och rappa på läkningen. Man kan trycka en kompress som är indränkt i kolloidalt silver mot brännskadade området. Den allra mest effektiva metoden är dock att doppa ned den drabbade kroppsdelen i ett bad av kolloidalt silver. I enlighet med denna hantering så kommer inga brännblåsor bildas och smärtan kommer skyndsamt tona från. Dock kan huden runt det drabbade området bli kortvarigt hårt, men redan efter några dagar trillar förhårdnaden av.

Tyvärr är urinvägsinfektioner ett rekurrent problem för kvinnor. kolloidalt silver är för dessa problem hämmande Blott några teskedar kolloidalt silver om dagen krävs för att effekten ska bli förebyggande.

ionplus kolloidalt silver

Sverige finns kolloidalt silver på nätet, till exempel https://allt-fraktfritt.se/halsa-och-kost/kolloidalt-silver.html.